Menu

Bedste bogføringsprogram med automatisk bogføring

Hurtigt og smart bogføringsprogram med farver, der letter overblikket over virksomhedens økonomi og hvor bogføringen bliver overstået nemt og hurtigt med automatisk bogføring

Bilagscan i Dynaccount regnskabsprogram sætter bogføringen på autopilot. Upload fakturaer og bilag og de aflæses automatisk og bogføres automatisk.

Dynaccount er det bedste af alle bogføringsprogrammer
Dynaccount er et dansk udviklet bogføringsprogram, der er udviklet på vores brugeres erfaring, og udviklingen har stået på i næsten 10 år. Vi har mange engagerede brugere, som dagligt kommer med feedback, så programmet altid forbedres og optimeres. Programmet er intuitivt og innovativt opbygget med funktioner, der reducerer mange arbejdsgange til få og enkle. Med Bilagscan bogføres uploadede bilag automatisk.

Små og mellemstore virksomheder
Dynaccount er skræddersyet til små og mellemstore virksomheder, men kan også både gå til enkeltmandsvirksomheder og større virksomheder med flere ansatte. I forhold til andre bogføringsprogrammer, der er teknisk overkomplicerede og ufleksible, har Dynaccount en sjælden kombination af fleksibilitet og enkelthed - og så er det hurtigt at bruge.

Programmet har hurtige og smarte funktioner i et brugervenligt design, og du har aldrig mere end to klik en den funktion eller oversigt du søger.

2 måneders prøveperiode
Du har mulighed for at afprøve Dynaccount gratis med alle funktioner i minimum 2 måneder.

Vær klog fra starten - vælg det rigtige bogføringsprogram
Det kan blive dyrt at vælge det forkerte regnskabssystem med begrænset funktionalitet, da du ender med at skulle skifte til noget andet. Det værste er at du mister en masse data og historik under flytningen, da du aldrig kan eksportere alt data. Ingen systemer er ens, så du skal også ændre dit arbejdsflow efter et skift. Så vær klog og vælg det rigtige fra starten, så du undgår en masse spildtid.

Prisvinder
Dynaccount vandt iværksætterprisen for Nordjylland i 2013.

Det bedste ved Dynaccount bogføringsprogram

  • Automatisk bogføring af uploadede bilag via Bilagscan og kunstig intelligens
  • Reducer tastearbejdet under bogføring med op til 90% og slip for bogføringsfejl
  • Gratis support alle ugens dage med under 1 times svartid med mulighed for at blive ringet op
  • Automatisk bogføring ud fra banktransaktioner via bank integration og automatisk afstemning af banken
  • Få overblik over virksomhedens likviditet og økonomi med farver og visuelle grafer
  • Send dårlige betalere til Danmarks billigste inkasso service med et klik

Bogføring på en smartere måde

Fundamentet for regnskab har lige siden år 1494 været baseret på det dobbelte bogholderi. Princippet findes tidligst beskrevet af en italiensk munk og matematiker ved navn Luca Pacioli. Det dobbelte bogholderi og princippet bag har dog ikke ændret sig, og samme princip benyttes også i Dynaccount.

Logisk og visuel præsentation af det dobbelte bogholderi
For almindelige mennesker uden erfaring med regnskab og bogføring, kan det dobbelte bogholderi umiddelbart være svært at forstå med debet og kredit. Det er bare en stor tabel fyldt med rækker af tal.

I Dynaccount bruger vi dog stadig debet og kredit, men begge regnskabstermer suppleres med farverne rød og grøn. Debet og kredit kan nemlig både være positiv og negativ, alt efter hvilken kontotype de henviser til i kontoplanen. Men farverne rød og grøn kan alle forstå, og farver er lettere at forholde sig til.

Visuelt bogføringsprogram med farver

Koldt og varmt vand associeres med blå og rød - så børn kan kende forskel. Derfor har vi i Dynaccount bogføringsprogram valgt at associere debet og kredit med rød og grøn for positiv og negativ. Det kan alle forstå, for den letteste måde at lave associationer, er via farver.

Logisk bogføring via farver
Under bogføringen i Dynaccount skal du igennem hele bogføringsprocessen kun forholde dig til rød og grøn. Når du indtaster en postering og indtaster kontonummer i kontofeltet, så præsenteres du for debet og kredit ved hjælp af farverne - efter hvilken der er positiv og negativ. Du skal nu kun forholde dig til farverne rød og grøn. Det er til at forstå for folk på alle niveauer indenfor regnskab.

Ingen dobbeltarbejde med taste- og bogføringsfejl

Se tastefejl mens du taster i Dynaccount regnskabsprogram. Under bogføringen kan du med det samme se om du bogfører forkert via farverne rød og grøn.

Dynaccount bogføringsprogram har mange hjælpemidler og hjælpeindikatorer til rådighed, som hjælper dig igennem bogføringen. Som tidligere beskrevet bliver debet og kredit suppleret med farverne rød og grøn. Efter du har færdigtastet et bilag, indikeres om bilaget er bogført som en indtægt eller omkostning.

Det, som tager længst tid ved bogføring, er hvis du laver fejl, for det kan let tage længere tid at rette og tilbageføre. Bogføringsloven siger nemlig, at du ikke må slette noget, der allerede er bogført. Så fejl skal du for alt i verden undgå - men det hjælper Dynaccount dig heldigvis med.

Undgå tilbageføringer og bogføringsfejl
Bogføringsfejl og tilbageføringer bør så vidt muligt undgås, da det gør regnskabet unødvendigt overkompliceret at holde styr på. Bogføringsloven siger som sagt, at du ikke må slette noget, men posteringerne skal i stedet tilbageføres. Et regnskab med mange transationer og posteringer frem og tilbage bliver lynhurtigt svært at holde styr på.

Hvis du går til en revisor eller bogholder, vil regningen alt andet lige blive højere jo flere posteringer der er, da der er flere posteringer, der skal revideres.

Hjælpeindikatorer og farver i bogføringsprogram

I Dynaccount bliver du guidet igennem hele bogføringsflowet via farver og hjælpeindikatorer, så du får bogført din virksomheds regnskab hurtigt og korrekt. Når du bogfører et bilag under bogføring, har du tre hjælperubrikker, der fortæller om det du indtaster er rigtigt. Rubrikkerne hedder Moms, Balance og Resultat.

Moms viser det samlede momsfradrag for bilaget, Balance fortæller om bilaget går i 0 (balance) og Resultat viser resultatpåvirkningen - altså om du bogfører en indtægt eller en omkostning. Rød er selvfølgelig en omkostning, og grøn er en indtægt. Hvis du bogfører en omkostning og Resultat bliver grøn - så har tastet forkert.

Bogføring af omkostning

Bogføring af omkostning med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Bogføring af indtægt

Bogføring af indtægt med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Bogføring af "flerbenet" bilag

Bogføring af "flerbenet" bilag uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Kunstig intelligens og automatisk bogføring

Bilagscan i Dynaccount regnskabsprogram sætter bogføringen på autopilot. Upload fakturaer og bilag og de aflæses automatisk og bogføres automatisk.

Dynaccount bogføringsprogram har udviklet en meget sofistikeret og elegant bilagscan, der kan aflæse alle købsbilag og købsfakturaer, som uploades til Dynaccount. Bilagene aflæses via en avanceret algoritme og kunstig intelligens, og scanneren aflæser dynamisk alle, på forhånd ukendte bilag, uden du behøver "lære" hvordan en given faktura fra en bestemt leverandør er opbygget. Den finder selv ud af hvordan hver enkelt faktura skal læses og forstås.

Dynaccount læser også fakturaer, hvis de er indscannet som billeder, hvor der anvendes OCR til at omdanne billedet til tekst inden det viderebehandles af bilagscan.

Hvis du leverer indscanninger af høj kvalitet til programmet, så bliver aflæsningspræcisionen stort set lige så høj, som hvis du fodrede programmet med ren tekst. Så godt virker det simpelthen.

Kontrol og automatisk verificering
Alle oplysninger, der trækkes ud af en købsfaktura, bliver automatisk verificeret og kontrolleret, så du altid er sikret imod falske aflæsninger.

Informationer, der kan verificeres, bliver indikeret med et lille ikon og en lille beskrivelse af hvordan oplysningen blev verificeret. Data kan verificeres via opslag i register, krydskontrol eller checksumberegning.

Reducér bogføringsarbejdet med 90% med bank integration

Importér banktransaktioner i Dynaccount regnskabsprogram. Automatisk bogføring ud fra banken og banken stemmer altid med regnskabet.

Presseomtale

Nordjyske
IT watch