Menu

Bedste regnskabsprogram med smarte og innovative funktioner

Det bedste og mest brugervenlige regnskabsprogram. Du sparer mange timer på regnskab med funktioner, der automatiserer mange arbejdsgange

Dynaccount er det prisvindende regnskabsprogram, som har vundet flere priser for det smarte og intuitive regnskabsprogram.

Blandt de bedste regnskabsprogrammer er Dynaccount det bedste
Dynaccount er et dansk udviklet regnskabsprogram, der har været igennem en kæmpe test og udvikling, som startede for snart 10 år siden. I tidens løb er der kommet rigtig mange brugere på systemet, og udviklingen er bygget på brugernes erfaringer og feedback. Systemet er bygget intuitivt ud fra arbejdsprocesser i den daglige drift i danske virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder
Dynaccount er velegnet både til enkeltmandsvirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder. Programmet har mange funktioner, men er samtidig grundig gennemtænkt i et yderst brugervenligt design og layout. De fleste regnskabsprogrammer er enten for simple og begrænsende i funktionaliteten, eller også er de overkomplicerede uden der er tænkt på brugervenlighed. Dynaccount ligger et sted midt imellem - super brugervenligt, men med høj funktionalitet.

Vælg det rigtige regnskabsprogram fra starten
En fejl, der vil koste senere, er at vælge det forkerte program. Hvis du vælger et system med en meget begrænset funktionalitet, så kommer du til at skifte på et senere tidspunkt. Først og fremmest er der meget arbejde i at flytte alt data til et nyt system, men vigtigst er at du aldrig kan få flyttet alt data, så du vil miste noget historik i flytningen. Du kommer også til at lægge dit arbejdsflow om, da ingen systemer er ens. Så vælg det rigtige fra starten.

Det bedste ved Dynaccount regnskabsprogram

  • Reducerer tidsforbruget på manuelt indtastning under bogføring med op til 90%
  • Automatisk bogføring af købsfakturaer via Dynaccount Bilagscan og kunstig intelligens
  • Integration med banken og automatisk bogføring og afstemning
  • Gratis telefon og mail support 7 dage om ugen indenfor 1 time
  • Fuldautomatisk fakturering af kunder via abonnementsstyring
  • Online og browser baseret, så kræver ingen vedligeholdelse og backup

Regnskab på en ny måde

Det dobbelte bogholeri, hvilket er fundamentet for ethvert regnskab, findes tidligst beskrevet af en italiensk matematiker og munk ved navn Luca Pacioli i år 1494. Princippet bag det dobbelte bogholderi har dog ikke ændret sig siden, og det er heller ikke ændret i Dynaccount.

Innovativ præsentation af det dobbelte bogholderi
Det dobbelte bogholderi kan dog, i sin rå form, være svært at gennemskue for ikke-regnskabskyndige. Mest fordi en gammeldags kassekladde er en stor tabel fyldt med tal, som let kan virke overvældende, og fordi alt bogføres enten i debet eller kredit.

I Dynaccount bruger vi dog stadig debet og kredit, men da debet og kredit kan skifte fortegn efter hvilken kontotype de henviser til i kontoplanen, så har vi valgt at supplere udtrykkende med farverne rød og grøn. Du skal ikke længere forholde dig til debet og kredit, men i stedet farverne rød og grøn. Det kan alle forstå.

Visuelt regnskabsprogram med farver

Den letteste og hurtigste metode at lave associationer er via farver. Det er også grunden til at varmt og koldt vand associeres med farverne rød og blå - nemlig så børn kan kende forskel.

Det dobbelte bogholderi er bygget op omkring debet og kredit, som er svære at huske, men alle ved at rød er omkostning eller negativ, og grøn er indtægt eller positiv.

Bogføring med farver
Når du bogfører i Dynaccount skal du kun forholde dig til farverne rød og grøn. Når du indtaster et kontonummer i kontofeltet, skifter kolonnerne debet og kredit farve til rød eller grøn alt efter hvilken kontotype du har indtastet. På den måde er du fri for selv at tage stilling til debet og kredit, men skal kun forholde dig til farverne. Det er dejligt simpelt.

Se bogføringsfejl under indtastning

Se tastefejl mens du taster i Dynaccount regnskabsprogram. Under bogføringen kan du med det samme se om du bogfører forkert via farverne rød og grøn.

Når du bogfører i Dynaccount har du flere hjælpemidler til at få bogført regnskabet korrekt. Både under indtastningen, når kolonnerne debet og kredit vises som farver, men også efter du har indtastet enten et købsbilag eller salgsbilag via hjælpeindikatorer.

Det værste, der kan ske, er at du laver fejl i bogføringen. For det kan let tage lang tid at rette op på efter fejlene er lavet. Først skal fejlene findes og efterfølgende skal de rettes. Hvis du helt kan undgå at lave bogføringsfejl, så har du den bekymring mindre som selvstændig virksomhedsejer.

Undgå bogføringsfejl og tilbageføringer
Et regnskab med mange bogføringsfejl og rettelser bliver lynhurtigt svært at overskue, selv for fagfolk som revisorer og bogholdere. Hvis du går til en revisor og skal have revideret din bogføring og regnskab, så bliver det langt dyre med et regnskab fyldt med fejl og rettelser/tilbageføringer. Også selvom du allerede har rettet fejlene, da revisoren skal gennemgå alle transaktioner og posteringer i regnskabet for at forstå hvad der er sket.

Farver og hjælpeindikatorer i regnskabsprogram

Ud over farverne i Dynaccount er der også andre hjælpeindikatorer, som hjælper med fejlfri bogføring. Til hvert bilag, som bogføres er der tre hjælperubrikker, der viser henholdsvis Balance, Moms og Resultat.

Balance viser om bilaget gå i 0 (balance), Moms viser det samlede momsbeløb og Resultat viser om bilaget påvirker resultatet - altså om det er en indtægt eller en omkostning. Hvis rubrikken bliver rød er det en omkostning, og hvis den bliver grøn er det en indtægt. Har du bogført en indtægt og Resultat viser rød, har du lavet en fejl.

Bogføring af omkostning

Bogføring af omkostning med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Bogføring af indtægt

Bogføring af indtægt med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Bogføring af "flerbenet" bilag

Bogføring af "flerbenet" bilag uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Automatisk bogføring med kunstig intelligens

Bilagscan i Dynaccount regnskabsprogram sætter bogføringen på autopilot. Upload fakturaer og bilag og de aflæses automatisk og bogføres automatisk.

Dynaccount har udviklet en bilagscan, som er implementeret direkte i Dynaccount regnskabsprogram. Når du uploader købsbilag og fakturaer, så aflæses alle oplysninger automatisk via en kompliceret algoritme og kunstig intelligens.

Er faktura indscannet eller et billede, anvendes OCR til at omdanne billedet til tekst inden det videre behandles. Hvis du leverer et billede i høj kvalitet og filen skal OCR behandles, så opnås næsten samme aflæsningspræcision, som en faktura med klar tekst.

Bilagscan kan læse alle uploadede bilag 100% dynamisk, som vil sige, du på forhånd ikke skal "lære" hvordan en faktura fra en leverandør skal læses. Algoritmen finder selv ud af hvordan en given og på forhånd ukendt faktura skal læses og forstås, for at trække de korrekte oplysninger ud.

Automatisk verificering af data
Når Dynaccount aflæser oplysninger fra købsbilag og fakturaer, kan Bilagscan automatisk verificere den data, som læses. På den måde er du sikret, at de korrekte oplysninger aflæses.

Oplysningerne verificeres efter flere forskellige metoder, som opslag i registre, checksum beregninger eller krydskontroller. Alle oplysninger, der verificeres indikeres via et lille ikon, samt en kort beskrivelse af verificeringen.

Slip for 90% af bogføringsarbejdet med bank integration

Importér banktransaktioner i Dynaccount regnskabsprogram. Automatisk bogføring ud fra banken og banken stemmer altid med regnskabet.

Du kan integrere banken direkte i Dynaccount regnskabsprogram ved at eksportere alle banktransaktionerne fra din netbank til CSV og importere dem i Dynaccount. På den måde har du altid en kopi af hele banken, som du kan tage udgangspunkt i, når du bogfører. En god indikation for at din virksomhed har et retvisende regnskab - er at banken stemmer med regnskabet. Hvis banken ikke stemmer, kan dit regnskab hverken indberettes til SKAT eller andre myndigheder.

Tag udgangspunkt i banken under bogføring
Når du bogfører skal du altid tage udgangspunkt i banken og bogføre ud fra banktransaktionerne, der er registreret i banken. Hvis du bogfører først og afstemmer med banken bagefter, er der stor chance for, at det ikke stemmer til sidst.

Når du bogfører ud fra transaktionerne, der i forvejen er registreret i banken, slipper du for mindst 90% af bogføringsarbejdet. Ja, du bliver langt hurtigere færdig med at lave regnskab, og du slipper for tastefejl, da du stort set ikke taster noget.

Få kreditkort til din virksomhed
Et af de bedste råd er at få et kreditkort til virksomheden og undgå kontantkøb - så vidt det er muligt. På den måde bliver alle virksomhedens køb registreret i banken, og det er lynhurtigt at bogføre. Når alle banktransaktioner er bogført, er du færdig med at bogføre.

Hvis du køber mange ydelser og varer kontant, tager det væsentligt længere tid at bogføre, og der er også en chance for at du mister kvitteringen. Hvis du ikke har kvitteringen eller fakturaen, når du skal bogføre, så glemmer du at få det bogført, og du mister fradraget både til moms og SKAT.

Papirløst regnskab uden løse kvitteringer og kasseboner

Upload bilag til Dynaccount regnskabsprogram, så du altid har et hurtigt overblik over alle købsfakturaer og købsbilag. Bogfør automatisk ud fra den automatiske aflæsning af købsbilag, og banken afstemmes automatisk.

I takt med at flere og flere bilag og købsfakturaer bliver digitale, så er behovet for at håndtere digitale bilag selvfølgelig også større. Det giver jo heller ingen mening, at printe noget ud der i sin originale form er digital. De fleste fakturaer fra leverandører modtager du som PDF på e-mail.

Mange kvitteringer og kasseboner har desværre også en begrænset levetid, da de er printet med dårlig blæk på billigt papir. Så ofte ender du med helt blanke eller svært læselig dokumentation til regnskabet. Tag billeder af bilag eller indscan dem og upload til Dynaccount.

Videresend e-mails til Dynaccount
Når du modtager en købsfaktura fra en leverandør, skal du bare videresende den til Dynaccount. Til hvert regnskab er der tilknyttet en unik e-mail adresse. Alle bilag, der sendes til e-mailen bliver lagt ind i regnskabet som et digitalt bilag. Hvis du sender en e-mail uden vedhæftede filer, så bliver indholdet i e-mailen i stedet konverteret til et bilag.

Du kan også tage billeder med din telefon og sende til Dynaccount, eller du kan indscanne bilag fra computeren.

Fleksibel digital bilagsmappe med søgemuligheder

Hvis du holder den digitale bilagsmappe i Dynaccount op mod den gammeldags fysiske bilagsmappe, så har du i den gamle ingen som helst mulighed for at søge efter et bestemt bilag. I Dynaccount har du adskillige søgemuligheder, hvor du blandt andet kan søge efter en reference tekst.

Hvad enten du søger en taxabon eller et garantibevis for et elektronik produkt, så indtaster du en kort reference tekst, som vedrører bilaget du søger. Du kan også specifikt søge efter bilag, der allerede er tilknyttet en bogføring, eller du kan søge efter løse bilag, der endnu ikke er bogført. Endvidere kan du også søge i et bestemt datointerval.

Bedre overblik i regnskabsprogram
Når både det fysiske bilag og det bogførte bilag begge er samlet online i det samme system, så giver det helt naturligt et langt bedre overblik. Du kan til enhver tid præcis se, hvad det fysiske bilag er tilknyttet af posteringer og omvendt.

Med den gammeldags bilagsmappe skal du først finde posteringen i regnskabet for at få et bilagsnummer. Efterfølgende skal du finde bilagsnummeret i den fysiske bilagsmappe. Det er tungt og besværligt, og så står bilagsmappen på kontoret og samler støv.

Gennemsyn af regnskab af SKAT
Hvis SKAT beder om dit regnskab, så kan du sende alt regnskabsmaterialet via e-mail. Tænk at skulle sende 5 års regnskabsmateriale med posten?

Overlad alt til revisoren eller bogholderen
Hvis du gerne vil overlade alt bogføring til din revisor eller bogholder, så kan du bare sørge for at uploade og sende alle bilag til Dynaccount. Din revisor kan så logge ind og bogføre, det du har sendt. Du slipper for at mødes med din revisor og aflevere bilagene.

Presseomtale

Nordjyske
IT watch