Menu

Grafisk og let forståeligt

På overblikssiden vises en graf med virksomhedens samlede indtægter og omkostninger, så du altid har overblik over virksomhedens økonomi.

Ved at omsætte tørre tal og tabeller til grafik og visuelle diagrammer, er det gjort præsentabelt og let for alle.

Med visuelle grafer og diagrammer over din virksomheds økonomi, er det lynhurtigt og let at få indblik i din virksomheds tilstand og status. Som det første du bliver præsenteret for, når du logger ind på dit Dynaccount regnskab, er et grafisk diagram, som viser indtægter og udgifter pr. måned for hele det indeværende regnskabsår.

Alle indtægter er fremhævet med grøn og alle udgifter er fremhævet med rød, som er intuitive farver for positiv og negativ.

"Du kan let følge din virksomheds udvikling måned for måned om overskuddet bliver større eller mindre"

Overblik over banken

På overblikssiden vises en graf med alle virksomhedens bankkonti, så du altid har overblik over virksomhedens likviditet. Du kan se måned for måned om saldo på hver enkelt bankkonto stiger eller falder.

Ligesom det er vigtigt at vide, hvor mange penge virksomheden tjener, er det mindst lige så vigtigt at have overblik over virksomhedens likviditet. Hvor mange penge virksomheden f.eks. har til rådighed på bankkonti, som hverken er bundet i varelager, maskiner, biler eller lignende.

Hver bankkonto du opretter i Dynaccount får tilknyttet sit helt eget grafiske diagram, så du kan se banksaldoens udvikling måned for måned. På den måde får du lynhurtigt overblik over om virksomhedens likviditet stiger eller falder.