Menu

Du kan føle dig helt tryg

Dynaccount regnskabsprogram tager backup af dit regnskab flere gange i døgnet, så bogførte posteringer og uploadede fakturaer altid er sikret.

Dynaccount er sikret på en krypteret forbindelse, og for de teknisk anlagte kan vi fortælle, at det er en Thawte certificeret 256 bit krypteret forbindelse. Herved er det næsten umuligt for uvedkommende at lytte med på kommunikationen mellem dig som kunde og Dynaccount.

"Flere gange dagligt udfører vi backup på alle servere"

Dynaccount kører to sideløbende backuprutiner, som både er en real-time backupprocedure samt en point-in-time backup med 4 timers intervaller på alle servere. Backupfilerne opbevares i flere kopier fordelt på forskellige lokationer og datacentre. Til alle filer beregnes en SHA-1 checksum, der følger filen, som garanti for at filerne ikke mister sin værdi (data integritet) under alle processerne.

Dagligt testes de seneste backupfiler for data konsistens og data integritet - altså om backupfilerne indeholder den data som de skal. Backupfilerne testes ved dagligt at blive genoprettet i et testmiljø.