Menu

Smart økonomisystem med innovative funktioner

Smart og innovativt økonomisystem med funktioner, der automatiserer og samler flere arbejdsgange. Automatisk bogføring af købsfakturaer med intelligent software og kunstig intelligens.

Dynaccount er det prisvindende regnskabsprogram, som har vundet flere priser for det smarte og intuitive regnskabsprogram.

Dynaccount er et fuldt økonomisystem med alle de nødvendige funktioner du forventer at have tilgængelig i et regnskabsprogram. Det er udviklet med innovative og smarte løsninger på at gøre regnskab overskueligt og let, og det er designet med farver, så det inspirerer og ikke er kedeligt og gråt som traditionelle systemer.

Dynaccount er udviklet i et meget fladt og overskueligt design - uden mange lag af menuer og undermenuer. Oversigter og funktioner er aldrig mere end to klik væk, og funktionerne er intuitivt placeret, så du ikke skal lede efter dem.

Dynaccount vandt i 2013 en iværksætterpris.

Dynaccount giver fra 2 til 4 måneders gratis prøveperiode afhængig af, hvor hurtigt du får bogført de første 100 posteringer.

Derfor skal du vælge Dynaccount økonomisystem

  • Få hurtigt og let økonomisk overblik med farver, der letter forståelsen
  • Skær 90% af tastearbejdet væk under den manuelle indtastning under bogføringen
  • Opsæt automatiske abonnementer, der opkræver kunder automatisk
  • Send gratis EAN fakturaer til det offentlige og andre virksomheder
  • Hold styr på om kunder betaler forfaldne fakturaer og send rykkere med ét klik
  • Send dårlige betalere til Danmarks billigste inkasso med ét klik

Økonomisystem med farver

I Dynaccount er der lagt meget vægt på farver. Den mest effektive og simple måde at lave associationer er med farver. Den intuitive farve for positiv og indtægter er grøn, og den intuitive farve for negativ og omkostninger er rød. Mange har problemer med at holde styr på debet og kredit, da de begge både kan være positiv eller negativ. Nu skal du kun forholde dig til rød og grøn for henholdsvis negativ og positiv.

Undgå bogføringsfejl og tastefejl

Se tastefejl mens du taster i Dynaccount regnskabsprogram. Under bogføringen kan du med det samme se om du bogfører forkert via farverne rød og grøn.

Mange har svært ved at få en god forståelse af debet og kredit, da de begge både kan være positiv eller negativ. I Dynaccount, under bogføringen, holder systemet styr på dem for dig, og viser farverne rød og grøn alt efter hvilken side, der er positiv eller negativ. Du skal kun tage stilling til om beløbet, du bogfører, er positivt eller negativt og derefter bogføre rød for negative beløb og grøn for positive beløb.

Det er langt lettere med farverne, end du hele tiden skal holde styr på om du bogfører på en drift- eller balancekonto. Positiv og negativ skifter nemlig side efter hvilken kontotype du bogfører på. Selv for de øvede regnskabsfolk sker der fejl her.

Hjælpeindikatorer i økonomisystem

I Dynaccount er der tre hjælperubrikker til hvert bilag, når du bogfører, som hedder Resultat, Balance og Moms. Moms viser momsbeløbet for bilaget, Balance fortæller dig om der er balance i bilaget - om det er korrekt bogført, og Resultat viser bilagets resultat og om det er bogført som en omkostning eller en indtægt. Indtægtsbilag er grønne og omkostningsbilag er røde. Hvis du er ved at bogføre en omkostning og Resultat er grøn, så har du lavet en fejl. Du bliver altså allerede under bogføringen gjort opmærksom på bogføringsfejl.

Mange bogholdere og revisorer har allerede taget denne innovative måde, at bogføre på, til sig.

Du kan læse mere dokumentation til bogføring i Dynaccount.

Bogføring af omkostning

Bogføring af omkostning med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Bogføring af indtægt

Bogføring af indtægt med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Bogføring af "flerbenet" bilag

Bogføring af "flerbenet" bilag uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Ingen små krøllede købsbilag og kvitteringer

Upload bilag til Dynaccount regnskabsprogram, så du altid har et hurtigt overblik over alle købsfakturaer og købsbilag. Bogfør automatisk ud fra den automatiske aflæsning af købsbilag, og banken afstemmes automatisk.

I Dynaccount online økonomisystem kan du uploade og gemme alle dine kvitteringer, boner og købsfakturaer, så du slipper for bilagsmappen med mange små og løse boner og kvitteringer. De små kvitteringer har også en tendens til at blive væk, før de når at blive bogført, og så mangler du dokumentation til regnskabet. Størstedelen af alle boner fra kasseapparater er printet med dårligt blæk på billigt papir, så efter en begrænset periode ender de som blankt papir.

Videresend fakturaer og bilag til systemet via e-mail

Til alle regnskaber, i det hurtige system, er der tilknyttet en unik e-mail adresse, hvor du kan sende alle bilag til. Det er især praktisk, da du i forvejen modtager næsten alle dine fakturaer digitalt via e-mail som vedhæftet PDF. Nu skal du bare videresende mailen med den vedhæftede PDF faktura til dit online regnskab. Få minutter efter vil bilaget være gemt i det online systemet.

Du kan også tage billeder af små kvitteringer med din telefon eller indscanne bilag, og sende dem til Dynaccount.

Økonomisystem med fleksibel bilagsmappe og søgemuligheder

Med det papirløse regnskab har du et langt bedre og hurtigere overblik over dine digitale bilag. Du har direkte overblik over hvilke bogførte posteringer, der tilhører hvert enkelt bilag. Du skal ikke først finde det pågældende bilag i en gammeldags bilagsmappe, som både samler støv og fylder. Det hele ligger samlet i det online økonomisystem.

Du kan lynhurtigt finde et bilag ved at søge efter dato, eller du kan lave en fritekst søgning mellem alle referenceteksterne, som du har angivet på de enkelte bilag. En mulighed du ikke har i den gammeldags bilagsmappe.

Slip for tastearbejdet

Importér banktransaktioner i Dynaccount regnskabsprogram. Automatisk bogføring ud fra banken og banken stemmer altid med regnskabet.

Du kan importere alle banktransaktioner fra din bankkonto direkte i Dynaccount økonomisystem. Banktransaktionerne kan eksporteres fra din netbank som CSV-fil og efterfølgende uploades til Dynaccount. Det er smart at tage udgangspunkt i banken, når du bogfører dine bilag, da kontoudtoget fra banken afspejler hvad din virksomhed har realiseret. Hvis det du har bogført ikke stemmer med banken, så har du højest sandsynlig lavet fejl.

Overfør banktransaktioner til økonomisystem

Ved at bogføre regnskabet ud fra de importerede banktransaktioner, så sikrer du dig imod at lave bogføringsfejl ved at taste forkerte beløb, dato eller tekst. Det eneste du skal vælge, er hvilken konto det skal bogføres på, da alle andre oplysninger hentes fra banktransaktionen.

Det er en god idé at vente med at bogføre indtil beløbene er blevet registreret i banken. Når transaktionerne er importeret fra banken, kan du bogføre ud fra dem, og sikre dig imod bogføringsfejl.

90% af den tid du bruger på dit regnskab går med indtastninger under bogføringen, og efterfølgende kontrol af de indtastninger du har lavet. Kan du undgå det meste indtastning ved at bogføre ud fra banktransaktioner, så har du reduceret dit tidsforbrug betydeligt, og samtidig sikret dig imod bogføringsfejl.

Automatisk bogføring via banktransaktioner

Fra banken har du mulighed for automatisk at bogføre alle kundeindbetalinger. Automatisk bogføring matcher alle åbne og ubetalte fakturaer med de importerede banktransaktioner. Med ét klik kan du bogføre alle indbetalinger, og i samme arbejdsgang bliver betalingen bogført og udlignet med den tilhørende faktura. Funktionen automatisk bogføring samler altså mange arbejdsgange i ét enkelt klik i Dynaccount økonomisystem.

Funktionen fungerer på mange områder som FI 71 indbetalingskort, men denne funktion kræver dog at kunden indbetalger det nøjagtige beløb på kroner og ører, men det sker alligevel i langt de fleste tilfælde.

Gratis support alle dage indenfor 1 time

Video support til Dynaccount regnskabsprogram. Du kan hurtig se hvordan du udnytter alle funktioner mest optimalt, så du bruger så lidt tid på regnskab og bogføring som muligt. Udnyt funktionerne som automatisk kan bogføre bilag og fakturaer i regnskabsprogrammet.

Hvis du får brug for hjælp undervejs, så yder vi gratis support 7 dage om ugen. Vi yder support både via mail eller telefon, hvis dine spørgsmål bliver for komplicerede. Ud over personlig support har vi også video support, hvor du kan se video om de enkelte funktioner i det online økonomisystem, og se hvordan de bedst anvendes.

Integrer økonomisystem i ekstern software

API integration til Dynaccount regnskabsprogram. Du kan integrere regnskabsprogrammet i din webshop og andet software, så du kan lette det administrative arbejde med bogføring.

Dynaccount kan integreres i alt software, og på den måde kan mange manuelle arbejdsgange i din virksomhed blive automatiseret. Det er specielt effektivt, hvis der dagligt er mange processer, hvor der sker registreringer i forhold til bogføring og regnskab.

Ved at automatisere arbejdsgangene slipper du også for tastefejl, da alt data udveksles direkte mellem to eller flere programmer. Automatiseringerne vil samtidig frigøre mange ressourcer i den daglige drift, i forhold til tastearbejde, og sikre imod bogføringsfejl.

Læs mere om dokumentationen til API integrationen.

Økonomisystem med CRM system

Ligesom et økonomisystem er vigtigt for at holde styr på virksomhedens økonomi, så er det mindst lige så vigtigt at have struktur på salgsdelen. Et CRM system hjælper med at holde styr på alle eksisterende kunder og alle potentielle kunder. Hvornår havde du senest kontakt med en kunde og hvad blev der talt om, og hvornår skal du følge op igen. For at optimere salget bedst muligt, så er det meget vigtigt at der bliver fulgt op regelmæssigt, og specielt du har aftalt at kontakte en kunde igen - så skal det også overholdes.

Dynaccount økonomisystem har direkte implementeret et CRM system i programmet, hvor du kan oprette sælgere, hvor de hver især kan oprette deres eget kontaktkartotek. Sælgerne kan konvertere en kontakt til en kunde og udsende tilbud, ordrer eller fakturaer.

Backup og sikkerhed

Dynaccount regnskabsprogram tager backup af dit regnskab flere gange i døgnet, så bogførte posteringer og uploadede fakturaer altid er sikret.

Sikkerheden i Dynaccount bliver prioriteret meget højt, hvor vores backupprocedurer bliver udført på alle servere med 4 timers intervaller døgnet rundt. Sikkerhedskopierne opbevares i flere kopiere fordelt i forskellige datacentre og servere.