Gennemfakturering (flere leveringsadresser)

Har du brug for en debitor (kunde) med flere leveringsadresser, er det funktionen gennemfakturering du leder efter.

Gennemfakturering anvendes, hvis du sælger til butikskæder, hvor hovedkontoret faktureres, men den fysiske butik modtager varerne. Med gennemfakturering kan du oprette kunder (butikskæder etc.) med flere leveringsadresser. Underafdelingen eller den fysiske butik er leveringsadressen og modtager varerne, mens faktura gennemfaktureres til hovedkontoret, som er den reelle modtager og køber med betalingsbetingelser. Det er hovedafdelingen der faktureres, og alle finansposter bogføres på hovedkontoret, mens leveringsadressen er underafdelingen.

På underafdelingen kan du følge butikkens historik og trække salgsrapporter og -statistikker.

Opsætning

Først skal gennemfakturering aktiveres under "Administraion > Virksomheder". Både hovedkontoret og alle underafdelinger skal oprettes som individuelle debitorer, og på underafdelingen angiver du hovedkontoret under gennemfakturering.

Salon Klip A
Jacob Handrup
Et fantastisk program, der er utrolig nemt at komme i gang med, med masser af gode funktioner, som ikke ses andre steder. Jeg kan klare hele bogføringen papirløst takket være bankimport og upload af bilag.