Dimensioner i regnskabet

Hvis du har behov for at føre regnskab med dimensioner/afdelinger, kan du fordele resultatopgørelsen med indtægter og udgifter i forskellige afdelinger.

På den måde har du overblik over hver enkelt afdeling, og du kan holde styr på flere afdelinger under det samme regnskab.

Du kan holde styr på forskellige afdelinger med indtægter og omkostninger uden at oprette flere konti i kontoplanen. Det hele styres i hver sin dimension eller afdeling. Du kan se hvilke afdelinger der tjener penge og hvilke der ikke gør.

Du kan trække rapporter i PDF eller CSV for hver afdeling eller hele regnskabet samlet.

Det-stemmer.dk ApS
Martin Helledie
Dynaccount er et super hurtigt regnskabsprogram, med mange informationer, specielt overblik er lækkert - hurtig svartid ved support. Dynaccount sender også nyhedsbreve ud omkring nye tiltag. Alt i alt 5 stjerner herfra.