Dimensioner i regnskabet

Hvis du har behov for at føre regnskab med dimensioner/afdelinger, kan du fordele resultatopgørelsen med indtægter og udgifter i forskellige afdelinger.

På den måde har du overblik over hver enkelt afdeling, og du kan holde styr på flere afdelinger under det samme regnskab.

Du kan holde styr på forskellige afdelinger med indtægter og omkostninger uden at oprette flere konti i kontoplanen. Det hele styres i hver sin dimension eller afdeling. Du kan se hvilke afdelinger der tjener penge og hvilke der ikke gør.

Du kan trække rapporter i PDF eller CSV for hver afdeling eller hele regnskabet samlet.

FOF Midtsjælland
Hans-Jørgen Kølle
Programmet er utroligt let at anvende, gennemtænkt, logisk og overskueligt opbygget. Supporten er uovertruffen, og man får hurtig og kompetent vejledning hver gang. Tror ikke bogføring kan gøres mere simpelt.