Dynamisk rabatstyring på kunder og varer

Rabatstyringen i Dynaccount er ekstrem fleksibel og dynamisk og kan skræddersys til hver enkelt debitor (kunde), debitorgruppe, produkt eller produktgruppe. Der er simpelthen uendeligt mange muligheder, så det passer netop til den måde du håndterer rabatter til dine kunder. Du kan lave meget detaljerede og individuelle rabataftaler med kunder, og du giver altid en konsistent rabat, der ikke afviger fra gang til gang - da alle rabatter håndteres automatisk. Rabatter tilføjes automatisk varelinjer på ordre/faktura.

Du kan oprette rabatter både fra varekartoteket, men også fra debitor eller debitorgruppe, som giver et ualmindeligt godt overblik, da du har flere adgangspunkter til samme rabat.

4 hieraki niveauer

Der er 4 niveauer af rabatter, der kan overskrive hinanden. Det lyder kompliceret - men er super simpelt og fleksibelt. Du kan angive rabatter både på debitor- og debitorgruppeniveau. Jo mere specifik rabatten er, jo højere prioritet får den. Så en rabat på en debitor overskriver naturligvis en tilsvarende rabat på en debitorgruppe.

Under debitor og debitorgruppen kan du yderligere angive rabatter på produkter og produktgrupper.

Du skal aldrig oprette en rabat mere end én gang, da de nedarves gennem produktgrupper, produkter, debitorgrupper og debitorer, hvor sidst nævnte niveau er mest specifik og har højest prioritet.

Rabattyper

  • Prisnedslag i %
  • Prisnedslag i kr.
  • Fastpris
  • Mængderabat
Salon Klip A
Jacob Handrup
Et fantastisk program, der er utrolig nemt at komme i gang med, med masser af gode funktioner, som ikke ses andre steder. Jeg kan klare hele bogføringen papirløst takket være bankimport og upload af bilag.