Automatisér alle kundeindbetalinger

Med FI 71 (Fælles Indbetalingskort) kan du automatisére hele forløbet efter faktura er sendt til kunden.

Meget manuelt arbejde frigøres, ved at automatisére håndteringen af bankindbetalinger fra kunder. Du skal manuelt bogføre alle betalinger og efterfølgende udligne hver enkelt faktura og betaling.

Når kunden overfører betaling til bankkontoen, er der ingen garanti for, den korrekte referencetekst, som fakturanummer, angives på overførslen. Du spilder meget tid på at opklare, hvor betalingerne kommer fra - og det bliver lynhurtigt uoverskueligt, hvis du modtager mange indbetalinger. Hvis kunderne heller ikke får indbetalt de korrekte beløb, bliver det nærmest en umulig opgave.

Mindre administration med indbetalingskort 71

Når du opretter en faktura, skal du vælge "FI71" i betalingsmetode, så kunden modtager faktura som FI 71 indbetalingskort. Når faktura bogføres og sendes til kunden printes på fakturaen en auto-genereret identifikationslinje (f.eks. +71< 000154245487515 +84578945) som kunden skal foretage indbetalingen med.

Efter kunden har indbetalt pengene, og du har importeret alle banktransaktioner i Dynaccount via bankimport, kan du i én arbejdsgang med ét enkelt klik både bogføre alle indbetalinger og samtidig udligne med tilhørende fakturaer.

Med denne funktion kan du spare mange timers unødvendigt arbejde, og du er altid sikret, de korrekte betalinger og fakturaer udlignes.

Før du kan lave fakturaer med FI 71, skal du angive "FI kreditornr." under "Administration > Virksomheder".

FI kan anvendes med kortart 71, 73 og 75, men Dynaccount understøtter kun 71. Indbetalingskort går også under navnet girokort betaling.

Tilmeld FI 71 indbetalingskort

For at benytte FI 71 indbetalingskort, skal du tilmelde dig fælles indbetalingskort i din bank. Herefter får du et kreditornummer, som indtastes under "Administration > Virksomheder", og du kan nu modtage betalinger via fælles indbetalingskort 71.

Nogle banker samler alle daglige FI71 indbetalinger i én samlet transaktion. Det er vigtigt du gør banken opmærksom på, at du vil modtage alle indbetalinger som separate banktransaktioner.

Hvordan virker indbetalingskort 71?

På et indbetalingskort er der tre tal. Korttypen, kan være 71, id-linjen er en 15 cifret talrække (kontrolberegnet ved det sidste ciffer er et kontrolciffer), og et 8 cifret kreditornummer, også med et kontrolciffer. Dynaccount understøtter kun korttype 71.

Id-linjen er en valgfri talkombination som afsender selv bestemmer og genererer, og det er det tal, der skal matche faktura og betaling. Tallet kan f.eks. være kundenummeret. I Dynaccount er linjen konstrueret så de første 10 cifre, læst fra venstre, er debitornummer (kundenummer), og de 3 efterfølgende er de sidste 3 tal i fakturanummeret.

Id-linjen står anført på banktransaktionen, når pengene går ind på din bankkonto.

Kreditornummeret på de 8 cifre skal du henvende dig i din bank for at få, og kreditornummeret er kontrolberegnet ligesom id-linjen, som er en sikkerhed for at kunden får indtastet hele FI koden korrekt.

Når alle banktransaktioner er importeret i Dynaccount, kan Dynaccount automatisk matche alle FI fakturaer og FI betalinger.

Medico Care ApS
May Britt Dyvelkov
Det er super nemt at komme i gang, og mine små udfordringer er hurtigt og professionelt blevet løst af deres support. Jeg vil helt klart anbefale det til andre små virksomheder.