Avance

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er avance?

Avancen er forskellen mellem indkøbs- og salgspris og er et udtryk for hvor stor fortjenesten er på varen eller tjenesten, og avance anvendes derfor ofte som et udtryk for fortjeneste. Hvis der er tab på salget, vil avancen være negativ, og avancen kan både angives i % eller beløb.

Hvordan beregnes avancen?

Det er relativt simpelt at udregne avancen. Hvis indkøbsprisen er 30 kr., og salgsprisen er 150 kr., vil avancen være 120 kr.

Udregning:
Salgspris - Indkøbspris = Avance
150 - 30 = 120

For at beregne avancen i procent, skal du først udregne avancen som vist i eksemplet ovenfor. Efterfølgende kan du beregne det procentvise forhold mellem avancen og salgsprisen.

Udregning:
Avance (beløb) / Salgspris * 100 = Avance %
120 / 150 * 100 = 80%