CSV

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er en CSV-fil?

En CSV-fil (Comma Separated Values) er en tekstfil, der anvender kommaer til at adskille værdier i et struktureret data format, hvor hver linje svarer til en datarække. Separator tegnet , (komma) kan dog erstattes af ; (semikolon).

Eksempel:
aaa,bbb,ccc
zzz,yyy,xxx


CSV-filer er velegnede til at udveksle tabulære data, da formatet er simpelt og kompatibelt på tværs af forskellige platforme og programmer. Formatet er ofte anvendt til at eksportére og importére data fra databaser og regneark, til datadeling mellem forskellige applikationer, og til opbevaring i et minimalistisk format, der ikke kræver meget diskplads.

For at være i stand til at identificére data i kolonnerne, vil der typisk være en header linje med kolonneoverskrifter.

Eksempel:
Dato,Tekst
01-01-2024,Linje 1
01-01-2024,Linje 2


Hvis separator tegnet , (komma) indgår i værdien, vil værdien være afgrænset med " (anførselstegn)

Eksempel:
Dato,Tekst,Beløb
01-01-2024,Linje 1,"100,00"
01-01-2024,Linje 2,"200,00"

Hvad kan læse CSV-filer?

Da CSV-formatet er et tekstformat, kan de fleste programmer åbne filen. Det er dog en fordel at redigére CSV-filer i regneark som Microsoft Excel eller Google Sheets, der sikrer CSV standarden overholdes, så der ikke opstår fejl, og data integriteten fastholdes.