Valuta - hvordan bruges det?

Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 30/06/2023

Valuta er en vigtig del i regnskab, hvis du handler med kunder eller leverandører i fremmed valuta. Trods det skal du undgå at bogføre i valuta - så vidt det er muligt.

Undgå valuta

Udfordringen med valuta er den aldrig har en konstant værdi, men altid er i bevægelse ligesom aktiekurser. Hvad du bogfører i udenlandsk valuta i dag, har en anden værdi i morgen. I regnskab kan du ikke sammenligne pærer og bananer, så alt skal opgøres i samme valuta og omregnes til regnskabets valuta.

Hvis du bogfører valuta efter dagskursen, bogføres alle posteringer med vidt forskellige kurser, som gør regnskabet unødvendigt kompliceret - og de enkelte posteringer stemmer alligevel kun på bogføringsdatoen. Bilag bogføres ofte med flere ugers eller måneders forsinkelse, så dagskursen vil aldrig stemme uanset.

Har du en bankkonto i udenlandsk valuta, skal der ved regnskabsårets afslutning gøres status. Saldo i udenlandsk valuta, med statusdagens dagskurs, skal stemme med saldo i regnskabets valuta. Har du bogført alle transaktioner efter dagskursen, bliver det overskrevet ved status.

Bogfør derfor altid udenlandsk valuta efter en fast kurs, som kun justeres ved større kursudsving.

Hvornår bogføres i valuta?

  • Bankkonti i udenlandsk valuta
  • Debitor-/kreditorfakturaer i udenlandsk valuta og tilhørende betalinger

Når du fakturérer, er der oftest uger eller måneder mellem fakturadato og forfaldsdato. Fakturérer du i valuta, har kursen ændret sig fra fakturadato (bogføringsdato) til forfaldsdato.

Den gældende valutakurs er altid dagen hvorpå pengene realiseres og omveksles på bankkontoen. Det er vigtigt, du bogfører betalingen med den aktuelle omvekslingskurs, som fremgår af banktransaktionen, når pengene overføres. I bankens omvekslingskurs er indregnet et omvekslingsgebyr, og kursen er derfor aldrig den aktuelle dagskurs. Når du udligner faktura med betaling bogfører Dynaccount automatisk kursdifferencen.

Hvis pengene indbetales på en bankkonto i udenlandsk valuta, skal du selvfølgelig bogføre med den faste kurs. Bankkonti med udenlandsk valuta gøres status som minimum ved regnskabsårets afslutning, hvor den samlede valuta saldo korrigeres til statusdagens dagskurs.

Ved alle andre bogføringer skal du undgå at bruge valuta, da det helt enkelt er unødvendigt. Det giver kun mere arbejde, som i sidste ende bliver spildt arbejde.