Menu

API kapitler

> Introduktion

> HTTP requests


Du kan læse mere om funktionaliteten bag Dynaccount bilagscan API og hvilke oplysninger, som aflæses og verificeres fra bilagene under Automatisk/OCR bogføring.

Introduktion

Dynaccount bilagscan API'et tillader klienter at sende bilag og fakturaer via standard HTTP request metoder, og få et scanningsresultat direkte returneret, og nuværende API version er v1.

Dynaccount bilagscan API åbner op for muligheden for at implementere Dynaccounts bilagscan i andre regnskabsprogrammer.

For at få adgang til Dynaccount bilagscan API'et skal du kontakte Dynaccount, da der kræves en særskilt adgang. Bilagscan API'et har ingen forbindelse eller relation til resten af regnskabsprogrammet. Den eneste funktion bilagscan API'et tilbyder, er at lave en bilagscanning og returnere resultatet. Samme funktionalitet af bilagscan API'et er implementeret i Dynaccount regnskabsprogram.

Du kan downloade et Dynaccount bilagscan API vi har udviklet, som er direkte klar til brug. Det er til PHP og kan findes under Download. Hvis du udvikler i et andet sprog kan du bruge det som inspiration.

Keep-Alive connection

For at opnå bedst performance med API'et, skal den samme TCP forbindelse genbruges til alle requests, så der ikke foretages SSL handshake og DNS lookup ved hver enkelt request, hvilket er ressourcekrævende.

SSL handshake og DNS lookup tager ca. 200 ms og de efterfølgende requests ca. 70 ms.

Hvis du skal foretage to requests og begge oprettes i hver sin TCP forbindelse vil tiden være ca. 200+70ms og 200+70ms (540ms i alt), hvor imod hvis samme TCP forbindelse genbruges vil tiden kun være ca. 200+70+70ms (340ms i alt).

Encoding

Tekststrenge er UTF-8 encoded.

Sikkerhed

Al kommunikation mellem Dynaccount og klienten er sikret via en 256 bit krypteret SSL Thawte certificeret forbindelse.

HTTP requests

For at få adgang til ressourcerne i API'et kræves at du har to nøgler og et ID, som valideres på ved hver request. For at få adgang skal du kontakte Dynaccount.

API_ID Identifikation som er unikt for hvert regnskab
API_KEY 40 cifret SHA-1 kalkuleret nøgle
API_SECRET  40 cifret hemmelig SHA-1 kalkuleret nøgle

Hvis du ikke har mulighed for at eksekvere PHP og derfor ikke kan bruge vores færdige API, så skal du foretage alle HTTP requests manuelt:

HTTP scan

Scan_API()

Du kan downloade et script udviklet i PHP til at foretage alle requests til API'et.

Eksempel

Scan bilag.

PHP kode:

try{
	require_once 'Dynaccount_API_scan.php';
	$Dyn = new Dynaccount\Scan_API($api_id, $api_key, $api_secret);
	$Dyn->connect();
	
	/*
	*	Virksomheden der er modtageren af faktura/bilag
	*/
	$company_country = 'DK';
	$company_vatno = '34223475';
	
	$result = $Dyn->scan($company_country, $company_vatno, file_get_contents('test.pdf'));
	print_r($result);
	
	$Dyn->disconnect();
}
catch(Dynaccount\Error $e){
	echo 'Error: '.$e->getMessage();
}

PHP kode sender HTTP request:

POST /v1/API_ID/API_KEY/scan/ HTTP/1.1
Host: api-scan.dynaccount.com
Content-Type: multipart/form-data; boundary=aLongUniqueRandomGeneratedTextString
Content-Length: 7555
Accept-encoding: gzip
Connection: keep-alive
X-Hash: 58ea269911777b0ac911a9e74f510018c7a37877

--aLongUniqueRandomGeneratedTextString
Content-Disposition: form-data; name="json"
Content-Length: 36

{"document":{"type":"INVOICE","country":"dk","vatno":"34223475"}}
--aLongUniqueRandomGeneratedTextString
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="filnavnet.pdf"
Content-Type: application/gzip
Content-Length: 7487

[binært indhold af filen]
--aLongUniqueRandomGeneratedTextString--

PHP kode modtager HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 03 Dec 2018 17:00:56 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip

{
	"result" : {
		"source_file" : {
			"url" : "http:\/\/public-scan.dynaccount.com\/public\/2018-12-03_1_3c4840cf1e3a9541b48135f0467d4846df6e2781.pdf",
			"url_expires" : 3600,
			"type" : "PDF_SCAN",
			"method" : "OCR",
			"resolution" : "300 DPI",
			"file_size_reduction" : "-54.3 %"
		},
		"output" : {
			"num_ocr_results" : 12,
			"vatno" : 34223475,
			"vatno_country" : "DK",
			"vatno_name" : "Dynaccount ApS",
			"is_vatno_verified" : 1,
			"invoice_id_" : 11718,
			"invoice_time" : 1542672000,
			"invoice_time_due" : 1543363200,
			"fi_payment" : "+71<000000001171800+85714821<",
			"is_fi_payment_verified" : 1,
			"bank_code" : "7837",
			"bank_name" : "Jyske Bank",
			"bank_address" : "Nytorv 1",
			"bank_city" : "Aalborg",
			"is_bank_code_verified" : 1,
			"bank_account" : "1202090",
			"is_bank_account_verified" : 1,
			"bank_iban" : "DK5878370001202090",
			"is_bank_iban_verified" : 1,
			"bank_swift" : "JYBADKKK",
			"bank_swift_name" : "Jyske Bank",
			"bank_swift_address" : "Nytorv 1",
			"bank_swift_city" : "Aalborg",
			"is_bank_swift_verified" : 1,
			"total" : "-199700",
			"is_total_verified" : 1,
			"vat" : "-39900",
			"currency" : "DKK",
			"products_pattern" : "AMOUNT_QTY",
			"products" : [
				[
					"product_id_",
					"product_name",
					"amount",
					"qty",
					"total"
				], [
					"SUB12",
					"12 måneders abonnement",
					"13300",
					"1200",
					"159600"
				], [
					"TRNFE",
					"Transaktionsgebyr",
					"200",
					"100",
					"200"
				]
			]
		}
	},
	"metadata" : {
		"request_time" : 13.459967851638794
	}
}