Hvad er en kontoplan?

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 08/05/2023

Et regnskab består som udgangspunkt af to dele, som er Resultatopgørelsen og Balancen.

Resultatopgørelsen består af alle driftkonti, hvor indtægter og omkostninger bogføres. Ved nyt regnskabsår nulstilles resultatopgørelsen, og årets resultat (over-/underskud) flyttes ned i balancen under egenkapital på systemkontoen "Overført overskud".

Læs mere om årsafslutning i Dynaccount.

Balancen består af alle balancekonti, hvor alle værdier som aktiver og passiver bogføres. Aktiver kan blandt andet være bankkonti, biler, bygninger og tilgodehavende hos debitorer (kunder), og passiver kan være kassekreditten i banken, gæld hos kreditorer (leverandører) eller gæld til virksomhedens ejere (egenkapital).

Den samlede sum af alle posteringer i regnskabet skal altid give 0, så det vil sige "aktiver" + "passiver" + "årets resultat" = 0.

Resultatopgørelse

  • Indtægter - indeværende regnskabsår
  • Omkostninger - indeværende regnskabsår

Balance

  • Aktiver - tilgodehavender, lagre, maskiner, bygninger, bankkonti
  • Passiver - gæld til leverandører og ejerne af virksomheden (egenkapital)