Debitor

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er en debitor?

En debitor refererer til en person eller juridisk enhed (virksomhed), som skylder penge til en anden part, typisk fordi de har købt varer eller tjenester på kredit. I bogføring og regnskab registreres debitorer som en aktivkonto i balancen, da de repræsenterer tilgodehavende, som virksomheden forventer at modtage i fremtiden. Dette kan være i form af fakturaer udstedt til kunder, som endnu ikke er betalt.

At have debitorer betyder, at virksomheden har givet kredit til sine kunder, hvilket er almindeligt i mange forretningsmodeller for at fremme salg og kunderelationer. Det er vigtigt for virksomheder at administrere deres debitorer effektivt for at sikre, at de modtager betaling for de solgte varer eller tjenester inden for de aftalte betalingsbetingelser.