Faktura

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er en faktura?

En faktura er et dokument udstedt af sælger til køber, og fungerer som formel anmodning om betaling, hvor betalingsfrist samt hvordan betalingen foretages står beskrevet. Fakturaen beskriver detaljeret de tjenester og varer, der er leveret eller vil blive leveret med en samlet købspris.

Den indeholder specifikke oplysninger, der er afgørende for korrekt bogføring og moms, men tjener samtidig som juridisk dokumentation, der kan anvendes som bevis i tilfælde af ueningheder mellem køber og sælger.

Hvad skal en faktura indeholde?

  • Fakturadato
  • Fakturanummer
  • Sælgers navn og adresse
  • Købers navn og adresse
  • Varens/tjenestens art, mængde og pris
  • Momsbeløbets størrelse

Kan en faktura forældes?

Kravet på en faktura forældes efter 3 år fra betalingsfristens udløb, men er der udstedt gældsbrev for fordringen er forældelsesfristen dog 10 år.

Der gælder samme regel med forældelse på 3 år fra en tjeneste eller vare er leveret, til faktura kan fremsendes. Faktura skal fremsendes indenfor forældelsesfristen.