Moms

Regnskabsordbog

Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 10/06/2024

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse af "meromsætningsafgift", og det er en form for forbrugsskat, der pålægges varer og tjenester og er en vigtig del af skattesystemet og bidrager betydeligt til statens indtægter. Moms blev indført i Danmark i 1967 og har siden da gennemgået flere ændringer. Den nuværende sats på 25% blev fastsat i 1992.

Momssatser

Den generelle momssats i Danmark er 25%, hvilket er en af de højeste satser i verden. Der er dog visse varer og tjenester, som er momsfritaget eller pålægges en reduceret momssats. Dette kan inkludere medicin, visse finansielle tjenester, fragt/porto og undervisning.

Hvordan beregnes momsen?

For at beregne momsen på en vare eller tjeneste, kan du bruge følgende formel, hvis prisen uden moms er 100 kr.

Udregning:
Pris uden moms * 0,25 = Moms
100 * 0,25 = 25


For at beregne prisen med moms skal du bruge følgende formel.

Udregning:
Pris uden moms * 1,25 = Pris med moms
100 * 1,25 = 125

Brugtmoms

Ved videresalg af brugte varer beregnes momsen ikke af salgsprisen men i stedet af avancen eller fortjenesten. Køber du en brugt vare for 1.000 kr. og videresælger den for 1.200 kr. beregnes momsen kun af 200 kr.

Omvendt betalingspligt

Moms med omvendt betalingspligt, også kendt som "reverse charge", er en momsordning, hvor det er køberen, og ikke sælgeren, der er ansvarlig for at betale momsen til skattemyndighederne. Denne ordning anvendes ofte for at bekæmpe momsbedrageri og forenkle momshåndteringen i visse sektorer eller transaktionstyper.

Når en virksomhed, der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, sælger varer eller ydelser til en anden virksomhed, udsteder den en faktura uden moms. På fakturaen skal det fremgå, at der er omvendt betalingspligt.

Køberen, som også skal være en momsregistreret virksomhed, beregner selv momsen og angiver den i sin momsangivelse både som købsmoms og salgsmoms. Dette gør, at momsen "nulstilles" i køberens momsregnskab, medmindre der er tale om udgifter, der ikke er fradragsberettigede.

Moms med omvendt betalingspligt anvendes bl.a., når der sælges på tværs af EU lande.

Momsregistrering og -indberetning

Virksomheder, der sælger varer og tjenester skal momsregistreres, hvis deres omsætning overstiger beløbgrænsen på 50.000 kr. pr. år. Virksomheder kan dog fordelagtigt og frivilligt blive momsregistreret selvom de forventer en lavere omsætning end beløbgrænsen, da virksomheden kan trække købsmoms fra alle indkøb.

Når en virksomhed er momsregistreret, skal der indberettes og afregnes moms til Skattestyrelsen regelmæssigt og hyppigheden afhænger af størrelsen af virksomhedens omsætning.