Kreditnota

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er en kreditnota?

En kreditnota er et dokument, der er udstedt af sælger til køber, som fungerer som en negativ faktura, hvor køber får kredit hos sælger (sælger skylder køber penge). Den udstedes i situationer, hvor et salg enten helt eller delvist går tilbage. Dette kan ske f.eks., hvis varer er returneret, beskadigede eller hvis der er blevet overfaktureret. En kreditnota kan enten annullere hele den oprindelige faktura, hvis beløbene er ens, eller reducere det skyldige beløb, hvis kreditnotaens beløb er mindre end det oprindelige fakturabeløb.

Juridisk set skal en kreditnota indeholde de samme oplysninger som en almindelig faktura. Desuden bør den referere til den oprindelige faktura, den krediterer, og indeholde en beskrivelse af årsagen til krediteringen.

Hvad skal en kreditnota indeholde?

  • Fakturadato
  • Fakturanummer
  • Sælgers navn og adresse
  • Købers navn og adresse
  • Varens/tjenestens art, mængde og pris
  • Momsbeløbets størrelse