Bankdifference ved CSV bankimport

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 08/05/2023

Mange banker leverer desværre ikke altid en CSV eksport af transaktioner, der er konsistent fra gang til gang. Når det sker, vil du få fejlen "Der er en difference på xxx,xx i forhold til de seneste importerede banktransaktioner". Fejlen opstår, når banken har ændret rækkefølgen på transaktionerne i forhold til seneste eksport, og banken leverer derfor en inkonsistent bank eksport.

Husk at sikre, du laver et overlap i forhold til seneste eksport, hvilket også kan være årsag til fejlen.

Hvordan løses differencen?

Sammenhold CSV-filen med banktransaktioner linje for linje med hvad der er importeret i Dynaccount. Både beløb og saldo skal stemme på hver linje. Differencen opstår oftest omkring skæringspunktet fra seneste import.

Du skal finde den dato hvor akkumuleret saldo ikke længere stemmer i Dynaccount, og alt fra og med datoen hvor differencen opstår skal slettes i Dynaccount. Tryk på "Slet transaktioner" og vælg den dato hvor akkumuleret saldo begynder at afvige.

Når transaktionerne er slettet, kan du importere den ny bankfil.