Lager med logistik- og indkøbsstyring

Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 28/09/2023

For at anvende lagerlogistik skal det aktiveres under "Administration > Virksomheder"

Lagerbinding og leveringsevne er vigtige parametre for at drive en konkurrencedygtig handels- eller produktionsvirksomhed med lagerstyring. De skal begge styres med en balanceret tilgang, og de skal altid være i fokus.

En høj lagerbinding betyder mange varer på lager og dermed mange varer at sælge, men samtidig høje lageromkostninger og likvide midler bindes som aktiver i lagerbeholdningen.

Leveringsevnen skal afvejes mellem lageromkostningerne (lagerbinding) og omkostningerne ved ikke at kunne levere (tabt salg). En lav lagerbinding og høj leveringsevne vil altid være det mest optimale, og det skal afvejes pr. vare ud fra løbende efterspørgsel.

Automatisk genbestilling med forecast

Dynaccount har en yderst sofistikeret genbestillingsfunktion, der er ekstrem simpel - men effektiv. Den anvender intelligent den løbende dataregistrering på leverandører og varesalg, og bestemmer individuelle genbestillingspunkter for varer og leverandører - så lagerbeholdningen undgår at ramme minimum.

Den anvender det historiske varesalg i en bestemt periode enten med en gennemsnit eller sæsonbestemt beregninsmodel til at lave en forecast, sammenholdt med leverandørens bestillingstid og leveringstid, til at fastslå seneste genbestillingspunkt.

Til sæsonbestemt forecasting anvendes Holt-Winters multiplicative metoden, der identificerer trends, sæsonbestemthed (cyklisk gentagelsesmønster) og "støj" til at forudsige fremtidige trends. Det er en tidsserie forecast algoritme, der omfatter en sæsonbestemt ligning samt tre eksponentielt vægtede.

Leveringsevne

I genbestillingen prioriterer du i procent din egen leveringsevne, og ud fra den indregnes automatisk et tilsvarende sikkerhedslager i genbestillingspunktet ud fra forbrugslager, som er et udtryk for hvor mange varer der sælges (forbruges).

Hvis du angiver 80% udskydes genbestillingspunktet, så du undgår høj lagerbinding, men er samtidig villig til at tilbyde dine kunder en længere leveringstid med mulighed for varer i restordre. Angiver du 100% anvendes det beregnede genbestillingspunkt, og der indregnes ikke sikkerhedslager. Over 100% indregnes et tilsvarende sikkerhedslager, som sikrer imod udsving/afvigelser i fremtidig salg og efterspørgsel, hvor genbestillingspunkt fremrykkes tilsvarende. Ved 200% fordobles det foreslåede (beregnede) genbestilte antal, og genbestillingspunkt fremrykkes tilsvarende med et fordoblet forbrugslager og sikkerhedslager.

Indkøbsordre

Den vigtigste del i indkøbsstyringen er indkøbsordren under "Kreditor > Ordre". Det er den administrative del, som holder styr på alle bestillinger hos leverandører med leveringsdato. Samtidig måler indkøbsordren, hvor godt leverandøren performer i forhold til bestillingstid og leveringstid, som er leverandørens leveringsevne.

Bestillingstid er fra bestilling hos leverandøren til ordrebekræftelsen modtages med leveringsdato. Når du godkender indkøbsordren indtaster du leverandørens leveringsdato, og indtaster dato for ordrebekræftelse som godkendelsesdato. For at måle den korrekte bestillingstid, er det vigtigt ordrebekræftelsesdatoen angives.

Leveringstid er fra ordrebekræftelsen til varerne modtages. Når du fakturerer indkøbsordren, er det vigtigt du indtaster den korrekte varemodtagelsesdato, for at måle den præcise leveringstid.

Til beregning af genbestillingspunkt pr. vare indgår leverandørens leveringsevne (bestillings-/leveringstid) som en vigtig parameter. For at opnå en effektiv logistik- og indkøbsordrestyring skal bestillingstid og leveringstid derfor registreres med en hvis mængde selvdisciplin.

Salgsordre

Den administrative del, som holder styr på alle salgsordrer er under "Debitor > Ordre". Salgsordren måler afsætningen (efterspørgslen) til at beregne forbrugslager og sikkerhedslager til at bestemme genbestillingspunkt for de enkelte varer.

Salgsordren indsamler også data til beregning af omsætningstrend og omsætningshastighed til at nedbringe høj lagerbinding.

Det er derfor vigtigt, der altid oprettes en ordre ved ethvert salg. Ved krediteringer skal kreditnota oprettes direkte på faktura, for at modregne den oprindelige ordredato.

Omsætningshastighed

Høj lagerbinding skal undgås, da det binder likvide midler og ressourcer, som kan investeres mere effektivt andre steder. På alle varer beregnes omsætningshastighed automatisk én gang i døgnet. Beregningen tager udgangspunkt i de seneste 360 dage og er et udtryk for omsætningen i forhold til lagerbeholdningens gennemsnitlige størrelse. Tallet viser evnen til at tilpasse hvor mange penge, der er bundet i lageret i forhold til omsætningen, og er det vigtigste nøgletal for handels- og produktionsvirksomheder.

Alle varer opdeles i en A, B eller C gruppe, hvor A har højest omsætningshastighed og C har lavest. Varer i C gruppen skal nedbringes i lagerbeholdningens størrelse for at frigøre ressourcer, og varer i A gruppen bør øges for at forbedre leveringsevnen til dine kunder, og sikre imod afvigelser/udsving i fremtidig salg og efterspørgsel.

For at måle en retvisende omsætningshastighed, skal følgende være opfyldt:

  • Dato for varemodtagelse registreres korrekt på indkøbsfaktura (kreditorfaktura)
  • Efter alle varemodtagelser er registreret, må lagerbeholdningen på enkeltstående datoer ikke være negativ
  • Alle salg oprettes som ordrer (debitorordre), før de faktureres, og alle krediteringer oprettes som kreditnota direkte på faktura (debitorfaktura).

Omsætningstrend

Omsætningstrend beregnes automatisk én gang i døgnet efter metoden lineær regression. Tallet viser den lineære udvikling i efterspørgslen over de seneste 360 dage og kan være negativt eller positivt. Enheden for værdien er varens lagerenhed.

For at måle en retvisende omsætningstrend, skal følgende være opfyldt:

  • Alle salg oprettes som ordrer (debitorordre), før de faktureres, og alle krediteringer oprettes som kreditnota direkte på faktura (debitorfaktura).