Lager

Regnskabsordbog

Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 16/04/2024

Hvad er et lager?

Lagerstyring, også kendt som lagersystem, handler om at overvåge og kontrollére de varer og materialer en virksomhed har til formål at sælge. Formålet med lagerstyring er at sikre, der er tilstrækkelig lagerbeholdning til at møde kundeefterspørgslen, men samtidig minimére omkostningerne ved at kapital og likvide midler bindes i lageret som overskydende varer. Regnskabsmæssigt hører lagerbeholdninger under omsætningsaktiver, der er en del af balancen.

Effektiv lagerstyring kan føre til reducérede omkostninger, forbedret leveringsevne til kunder samt højere kundetilfredshed. Korrekt styring af omsætningsaktiver og lager er afgørende for likviditeten og den generelle finansielle sundhed for virksomheden.

Lagerbinding og leveringsevne er to centrale begreber indenfor lagerstyring og forsyningskædeledelse, som ofte skal balanceres for at opnå optimal driftseffektivitet.

Lagerbinding

Lagerbinding refererer til den mængde kapital, der er bundet i lagerbeholdningen til enhver tid. Det er den samlede værdi af alle varer på lager, og det kan også omfatte omkostninger forbundet med opbevaring, forsikring og risikoen for forældelse. Høj lagerbinding kan være en finansiel belastning for virksomheder, da det binder kapital, der ellers kunne være anvendt til investeringer eller andre områder af forretningen. Reduktion af lagerbinding uden at påvirke leveringsevnen er derfor et vigtigt mål for mange virksomheder.

Leveringsevne

Leveringsevne, ofte omtalt som servicegrad, angiver en virksomheds evne til at opfylde kundeefterspørgsler fra det tilgængelige lager. En høj leveringsevne betyder, at virksomheden effektivt kan imødekomme kundebestillinger uden forsinkelser, hvilket typisk fører til højere kundetilfredshed og loyalitet. Dette kræver ofte en vis mængde af lagerbeholdning for at sikre, at produkter er tilgængelige, når de bliver efterspurgt.

Omsætningshastighed

Omsætningshastighed er det vigtigste nøgletal for virksomheder, der handler med fysiske varer. Det angiver hvor mange gange lagerbeholdningens gennemsnitlige størrelse er solgt i en given periode - oftest et regnskabsår, og det er et udtryk for hvor effektiv virksomheden er til at tilpasse lagerbindingen i forhold til omsætningen.

En høj omsætningshastighed indikérer effektiv lagerstyring, mens lav omsætningshastighed tyder på overskydende lager og dermed høj lagerbinding.

Hvis en virksomhed omsætter for 100.000 kr. af en given vare, og lagerbeholdningens gennemsnitlige størrelse er 80.000 kr., vil omsætningshastigheden være 1,25.

Udregning:
Omsætning / Gennemsnitlige lagerbeholdning = Omsætningshastighed
100.000 / 80.000 = 1,25

Optimal og effektiv lagerstyring

At finde den rette balance mellem lagerbinding og leveringsevne er afgørende. For meget lager kan føre til høje omkostninger og risiko for at sidde med forældet eller overskydende lager, mens for lidt lager kan reducére leveringsevnen og dermed skade kundetilfredsheden og potentiel salg. Virksomheder bruger forskellige strategier og værktøjer, avanceret efterspørgselsprognosticering og lageroptimeringssoftware, for at håndtere denne balance effektivt.

For mange virksomheder involverer den ideelle tilgang en kombination af nøjagtig dataanalyse og fleksible forsyningskædestrategier, der tillader hurtig tilpasning til skiftende markedsforhold og kundekrav.

Logistik- og indkøbsstyring

Logistik- og indkøbsstyring refererer til de strategier og processer, der anvendes til at koordinére og optimére strømmen af varer og tjenester fra producent til forbruger. Effektiv logistik- og indkøbsstyring er afgørende for virksomheders evne til at reducére omkostninger, øge effektiviteten og styrke konkurrenceevnen.

Ved at implementere robuste strategier for logistik- og indkøbsstyring kan virksomheder opnå større kontrol med deres forsyningskæder, reducére spild og omkostninger og forbedre servicekvaliteten.

Lagerstyringsprincipper

Lagerstyring føres oftest efter et lagerstyringsprincip, og de mest kendte og simple principper er FIFO (First In, First Out) og LIFO (Last In, First Out). Det mest anvendte er FIFO (First In, First Out) på grund af dens enkelhed og intuitive natur. Oftest vil virksomheder forsøge at sælge de ældste varer først, for at undgå forældede varer i beholdningen, og FIFO giver samtidig en mere nøjagtig beregning af den samlede værdi af lagerbeholdningen.