Menu

Dynaccount er det prisvindende bogføringssystem og er blandt de bedste bogføringssystemer med intelligente og hurtige funktioner. I systemet har du altid overblik over regnskabet med grafer og diagrammer på forsiden. Det er udviklet med farver som en bærende del af systemet, så regnskab er lettere forståeligt. Rød er den intuitive farve for negativ eller omkostninger, og grøn er den intuitive farve for indtægter eller positiv.

Dynaccount er bygget op i et simpelt og fladt design uden komplicerede menuer og undermenuer. Funktioner er placeret hvor de giver bedst mening, og funktionerne er aldrig mere end to klik væk.

Dynaccount vandt i 2013 en iværksætterpris for det online bogføringssystem.

Bogføringssystem med farver

Farverne er en vigtig del af Dynaccount regnskabsprogram, og farver er en smart måde at lave associationer, hvor grøn er indtægt eller positiv, og rød er omkostning eller negativ. Mange har svært ved at holde styr på debet og kredit, men det er let at kende forskel på rød og grøn for negativ og positiv.

Et traditionelt bogføringsprogram er rå tabeller med tal, der hurtigt bliver uoverskuelige, men farverne i Dynaccount gør regnskab og økonomi inspirerende og sjovt at arbejde med.

Slip for bogføringsfejl

Se tastefejl mens du taster i Dynaccount regnskabsprogram. Under bogføringen kan du med det samme se om du bogfører forkert via farverne rød og grøn.

Når du bogfører i Dynaccount, behøver du ikke have styr på debet og kredit, men i stedet skal du bare forholde dig til rød eller grøn. Debet og kredit kan, for folk uden stor regnskabserfaring, godt være svære at gennemskue, da de begge både kan være positiv og negativ, alt efter hvilken kontotype de henviser til. Det er meget lettere at forholde sig til farverne rød eller grøn for henholdsvis omkostning og negativ eller indtægt og positiv.

Hjælpeindikatorer i bogføringssystem

Ud over farverne er der til hvert bilag tre hjælperubrikker Balance, Moms og Resultat. Balance viser om bilaget er i balance, Moms viser hvor meget momsfradraget udgør og Resultat viser den samlede indtægt eller omkostning. Hvis Resultat er rød er bilaget bogført som en omkostning, og hvis den er grøn er bilaget bogført som en indtægt. I Dynaccount bliver du altså gjort opmærksom på bogføringsfejl, allerede mens du taster.

Mange resivorer og bogholdere har også taget den innovative bogføringsmetode til sig.

Du kan læse mere dokumentation til bogføring i Dynaccount.

Bogføring af omkostning

Bogføring af omkostning

Bogføring af indtægt

Bogføring af indtægt

Bogføring af "flerbenet" bilag

Bogføring af "flerbenet" bilag

Online fordele

Ingen installationer
Dynaccount regnskabsprogram kræver ingen installation, da det er 100% webbaseret. Du skal bare åbne en web-adresse i din browser og du er kørende.

Ingen vedligeholdelse
Du skal ikke tænke på opdateringer og anden vedligeholdelse. Bogføringssystemet på serveren er altid opdateret med de seneste opdateringer.

Altid adgang
Dit regnskabsmateriale har du altid adgang til - også når du er på farten. Du skal bare have internetforbindelse.

Backup
Med 4 timers intervaller udføres vores backupprocedurer, så du skal hverken bekymre dig om tyveri, brand eller hardware defekt på din computer.

Vinder af Iværksætterpris Nordjylland

Vinder af Iværksætterpris Nordjylland

Dynaccount blev kåret til vinder af Iværksætterpris Nordjylland

Læs mere

Slip for små og løse kvitteringer og kasseboner

Upload bilag til Dynaccount regnskabsprogram, så du altid har et hurtigt overblik over alle købsfakturaer og købsbilag. Bogfør automatisk ud fra den automatiske aflæsning af købsbilag, og banken afstemmes automatisk.

I det online bogføringssystem kan du uploade alle købsbilag og fakturaer direkte til regnskabet, og derved føre regnskabet papirløst. Du slipper for små løse kvitteringer og kasseboner, som har en tendens til at blive væk inden de bliver bogført, og så har du ingen dokumentation til regnskabet. Når du kan tage billeder af købskvitteringer og kasseboner i samme øjeblik du modtager dem, så mister du ikke bilagene. Mange kasseboner er printet med dårligt blæk på billigt papir, så bilaget kun har en begrænset levetid før det ender som blankt papir.

Videresend e-mail med bilag til bogføringssystem

I Dynaccount regnskabsprogram er der til hvert regnskab tilknyttet en unik e-mailadresse. Her kan du sende eller videresende de fakturaer du modtager eller tager billede af. De fleste købsfakturaer modtager du allerede digitalt via e-mail, så du skal bare videresende mailen til bogføringssystemet.

Det papirløse regnskab giver nyt og bedre overblik over regnskabet i det smarte bogføringssystem, da både regnskab og alle købsbilag er samlet online i systemet. Du kan direkte se hvilke posteringer og fysiske bilag, der er tilknyttede uden du behøver bladre en gammeldags bilagsmappe igennem.

Slip for tastearbejdet

Importér banktransaktioner i Dynaccount regnskabsprogram. Automatisk bogføring ud fra banken og banken stemmer altid med regnskabet.

Importer netbanken i Dynaccount ved at uploade alle banktransaktioner direte til bogføringssystemet. Fra netbanken kan du eksportere alle transaktioner til en CSV fil, som du kan uploade og importere i Dynaccount. Når CSV filen uploades analyserer systemet automatisk filen og finder ud af hvilke kolonner der er tekst, beløb og dato.

Overfør banktransaktioner til bogføringssystem

Der er mange fordele ved at tage udgangspunkt i banken, når du bogfører regnskabet. Du sikrer dig først og fremmest at de korrekte beløb bliver bogført - og derved vil banken altid stemme med regnskabet. Når du er sikret banken altid stemmer, så slipper du samtidig for at rette bogføringsfejl på et senere tidspunkt.

Ikke nok med at du sikrer dig mod bogføringsfejl, så slipper du også for langt det meste tastearbejde, da oplysninger som tekst, dato og beløb hentes direkte fra banken. Op imod 90% af arbejdet i forbindelse med regnskab og bogføring er ren indtastningsarbejde - og så kan du selv regne ud, hvor meget arbejde du bliver fri for ved at importere banktransaktionerne.

Automatisk bogføring

Automatisk bogføring er en smart og hurtig funktion, som kan lette bogføringsarbejdet yderligere, når du bogfører. Funktionen matcher alle åbne og ubetalte fakturaer med de importerede banktransaktioner. Automatisk bogføring i Dynaccount bogføringssystem fungerer lidt som FI 71 indbetalingskort, og funktionen kan også matche, selvom der er flere fakturaer med ens beløb.

Det hele foregår i en 1-klik operation, hvor den først matcher med faktura og bogfører betalingen og efterfølgende udligner faktura med betaling. Til sidst bliver banken afstemt. Funktionen samler altså mange arbejdsgange i ét enkelt klik, så du sparer en masse tid på manuelt arbejde.

Gratis support

Video support til Dynaccount regnskabsprogram. Du kan hurtig se hvordan du udnytter alle funktioner mest optimalt, så du bruger så lidt tid på regnskab og bogføring som muligt. Udnyt funktionerne som automatisk kan bogføre bilag og fakturaer i regnskabsprogrammet.

Hvis du får behov for hjælp, så står vores support til rådighed 7 dage om ugen både via mail og telefon. Ud over det kan du selvfølgelig også finde support videoer under vores support sektion, så du kan se workflows, og du får det optimale ud af Dynaccount.

Integrer bogføringssystem i ekstern software

API integration til Dynaccount regnskabsprogram. Du kan integrere regnskabsprogrammet i din webshop og andet software, så du kan lette det administrative arbejde med bogføring.

Dynaccount bogføringssystem kan integreres i ekstern software, så du kan reducere ressourcerne til bogføring. Hvis din virksomhed har mange processer i forbindelse med økonomi og bogføring på daglig basis, så kan det automatiseres ved at integrere flere forskellige systemer med hinanden.

Ud over at du kan frigøre mange ressourcer i den daglige drift, så slipper du også både for taste- og bogføringsfejl, da den manuelle indtastning er erstattet af automatiske processer.

Læs mere om dokumentationen til API integrationen.

Bogføringssystem med CRM system

Det er vigtigt at der er styr på økonomien i en virksomhed, og derfor bruger du et bogføringssytem. Men endnu vigtigere er det at der er styr på salgsdelen. Hvis en virksomhed ikke får solgt sine ydelser og produkter, så mister den sin likviditet, og i sidste ende går den konkurs.

Et værktøj til at holde styr på alle eksisterende kunder og potentielle kunder kaldes et CRM system. Dynaccount bogføringssystem har et implementeret CRM system, så du får struktur på den administrative salgsdel, som hvornår du skal følge op på en potentiel kunde, hvad der blev talt om ved seneste opfølgning og mange andre ting. Der er en historik for hver kunde, og du kan oprette sælgere som kan oprette deres eget kontaktkartotek, hvor de kan konvertere kontakter til kunder og sende tilbud og fakturaer.