Visuel og intuitiv bogføring

Enkel og hurtig bogføring både til den uøvede og professionelle. Visuelle hints viser øjeblikkeligt, om du taster korrekt.

Slip for bogføringsfejl med smart og visuel bogføring i Dynaccount regnskabsprogram

Smart bogføring med farver

Se bogføringsfejl allerede mens du taster. Både farver og hjælperubrikker gør dig opmærksom, så du undgår fejl i regnskab.

  • Smart og intuitiv bogføring
  • Visuel bogføring med farver
  • Hjælperubrikker gør dig opmærksom på bogføringsfejl
Salon Klip A
Jacob Handrup
Et fantastisk program, der er utrolig nemt at komme i gang med, med masser af gode funktioner, som ikke ses andre steder. Jeg kan klare hele bogføringen papirløst takket være bankimport og upload af bilag.

Glem alt om debet og kredit

Alle ved grøn betyder positiv og indtægt - og rød betyder negativ og udgift.

Dynaccount har en genial og super enkel tilgang til debet og kredit. Hvis du, som de fleste, har et lidt anstrengt forhold til de to, så bare glem alt hvad du har lært. I Dynaccount skal du kun forholde dig til farverne grøn og rød.

I det dobbelte bogholderi eller dobbelte bogføringsprincip, kan debet og kredit både være positiv og negativ - afhængig af hvilken kontotype du bogfører på. Allerede her står de fleste mennesker af.

Den letteste måde at lave associationer er med farver. Grøn er positiv, og rød er negativ. Hvis det er en indtægt eller positivt beløb i banken, skal du indtaste i det grønne felt - og rød, hvis det er en udgift eller negativt beløb i banken.

Hjælperubrikker, så du undgår fejl under bogføring

Til hvert bogført bilag er der 3 hjælperubrikker, så du undgår bogføringsfejl. Balance viser om bilaget går i "0" (balance), Moms viser momsfradraget, og den vigtigste Resultat viser bilagets resultatpåvirkning. Er bilaget en indtægt, bliver den grøn - og er det en udgift, bliver den rød. Du ser altså med det samme, om du har bogført posteringerne korrekt.

Bogføring af udgift

Bogføring af omkostning med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Bogføring af indtægt

Bogføring af indtægt med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Ny og innovativ kassekladde

Den traditionelle kassekladde er gammeldags og svær at gennemskue med alle posteringer samlet i én stor tabel.

Dynaccount er et nytænkende og innovativt svar på en smartere kassekladde. I den traditionelle kassekladde er det svært at adskille posteringerne fra hinanden, da der visuelt ikke er noget, der afgrænser hvad der hører sammen.

I Dynaccount er det anderledes. Du opretter bilagene separat og tilføjer posteringerne til det enkelte bilag. Særligt når du bogfører bilag med flere posteringer (fler-benede bilag), får du fuldt overblik om posteringerne går i balance, og du kan direkte se det samlede momsfradrag og resultat.

Bogføring af fler-benet bilag

Bogføring af "fler-benet" bilag uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Indbygget lommeregner

Når du bogfører har du en indbygget lommeregner i din bogføringskladde. Ofte sidder du med en lommeregner ved siden af, hvis du skal bogføre et samlet, beregnet beløb. Den indbyggede lommeregner virker dog ikke kun under bogføring, men i alle input-felter, hvor du kan indtaste beløb.

I alle beløb-felter kan du skrive simple matematiske udregninger som "100 * 4" eller "580 + 21,12", men du kan også skrive mere komplicerede matematiske udregninger med parentes som "( 154 + 54 ) * 15" eller "( 98 - 15 ) / 2 + ( 45 + 90 )".