Menu

Smart bogføring - se tastefejl mens du taster

"Grøn og rød er de naturlige farver for positiv og negativ"

På endnu et punkt, hvor Dynaccount skiller sig ud fra alle andre systemer, er under bogføringen. Her kan du nemlig se med det samme, om du bogfører korrekt. Rigtig mange har svært ved at "vende" posteringerne rigtigt i forhold til debet og kredit - men det er slut!

Bogføring af omkostning

Når hjælperubrikken "Resultat" bliver rød er bilaget bogført som en omkostning.

Bogføring af indtægt

Når hjælperubrikken "Resultat" bliver grøn er bilaget bogført som en indtægt.

Det er let og intuitivt ved hjælp af farverne rød og grøn. Den mest simple måde at lave associationer er via farver, og det er også grunden til at koldt og varmt vand associeres med rød og blå - nemlig så børn let kan kende forskel.

I Dynaccount skal du ikke længere forholde dig til regnskabstermerne debet og kredit - systemet hjælper dig nemlig med farverne rød og grøn for negativ/omkostning eller positiv/indtægt. Når du bogfører skal du derfor kun tage stilling til farverne rød og grøn. Det er skide smart!

Debet og kredit er for mange mennesker komplicerede og svære at forstå, da begge både kan være positiv og negativ. Det afhænger af hvilken kontotype de refererer til i kontoplanen. Ja, allerede her står de fleste af - og netop derfor skal du kun forholde dig til rød og grøn, når du bogfører i Dynaccount.

Allerede når du indtaster et kontonummer i kontofeltet, under bogføringen, så skifter debet og kredit farve til rød eller grøn. Du skal bare vælge farve og glemme alt om debet og kredit.

Efter bilaget er bogført kan du se om hjælperubrikken Resultat har den rigtige farve. Indtægtsbilag skal være grønne og omkostningsbilag skal selvfølgelig være røde - ellers har du lavet en bogføringsfejl.

Til hvert bilag er der tre hjælperubrikker Balance, Moms og Resultat, som viser om du bogfører bilaget korrekt. Balance viser om bilaget går i 0 (balance), Moms viser det samlede momsbeløb og Resultat viser om bilaget er en omkostning eller en indtægt ved farverne rød og grøn.

Du kan læse mere om dokumentation til bogføring under vores support sektion.

Innovativ og smart kassekladde

Dynaccount har et nytænkende og innovativt svar på en kassekladde i regnskabsprogrammet. Den traditionelle kassekladde bliver lynhurtig uoverskuelig, og det er svært at gennemskue hvilke posteringer, som hører til hvert enkelt bilag, da alle posteringer oprettes i en og samme tabel. Det er svært at adskille posteringerne fra hinanden, da der rent visuelt ikke er noget som afgrænser posteringerne, der hører sammen.

I Dynaccount er det anderledes, da du opretter hvert enkelt bilag og efterfølgende tilføjer posteringerne i en seperat tabel til hvert bilag. På den måde er det hurtigt og let at overskue posteringerne, og du kan direkte se hvilke posteringer, som tilhører det enkelte bilag.

Specielt når bilag indeholder flere posteringer, kan du direkte se om posteringerne går i balance, og du kan se bilagets samlede resultat og momsbeløb.

Bogføring af "flerbenet" bilag

Når hjælperubrikken "Balance" viser 0 er bilaget i balance, og bilagets samlede resultat vises i rubrikken "Resultat".

Bogføring med indbygget lommeregner

Med Dynaccount har du en indbygget lommeregner i din bogføringskladde. Ofte sidder du med en lommeregner ved siden af, hvis du skal bogføre et samlet, beregnet beløb. Den indbyggede lommeregner virker dog ikke kun under bogføring, men i alle input-felter, hvor du kan indtaste beløb.

I alle beløb-felter kan du skrive simple matematiske udregninger som "100 * 4" eller "580 + 21,12", men du kan også skrive mere komplicerede matematiske udregninger med parentes som "( 154 + 54 ) * 15" eller "( 98 - 15 ) / 2 + ( 45 + 90 )".

Bogføringsloven

Bogføringsloven beskriver retningslinjerne for bogføring af regnskabsmateriale for alle erhvervsdrivende virksomheder, og alt regnskabsmateriale skal gemme i mindst 5 år - og det må i den periode hverken ødelægges eller bortskaffes.

Alle registreringer i regnskabet skal kunne dokumenteres ved bilag enten i papirform eller elektronisk form, så længe dokumentationen kan printes ud i klar form. En mulighed for at opbevare alt dokumentation i elektronisk form, er ved at benytte Dynaccounts Papirløse regnskab, som arkiverer alle dine bilag på forsvarlig vis, så de altid kan hentes eller udskrives.

Læs mere om bogføringsloven