Forøg salget med CRM

Hvis du vil øge og optimere salget i virksomheden, skal du benytte et CRM system til at holde styr på alle dine kunderelationer og potentielle kunder. Dynaccount har et indbygget CRM system med et kalendersystem, hvor du kan oprette påmindelser om hvornår du skal kontakte en kunde eller potentiel kunde. I påmindelsen kan du skrive bemærkninger til opfølgningen, og hvad opfølgningen drejer sig om. Det kan være en uopfordret salgsmulighed, eller det kan være en aftalt opfølgning, hvor du har sendt et tilbud til kunden nogle dage forinden.

Efter du har kontaktet en potentiel kunde, kan du notere hvad der blev talt om, som kundens behov og krav til det produkt du vil sælge, eller kunden gerne vil købe. Så kan du hurtigt fortsætte dialogen ved næste kontakt eller opfølgning, og uden at stille de samme spørgsmål igen. Hvis der er potentiale for et salg, kan du oprette en ny påmindelse på kunden, så du kan lave en ny opfølgning.

Med et CRM system har du en masse historik på dine kunder som du altid kan se tilbage i, som hvad der blev talt om ved hver opfølgning. Det kan også være dine egne bemærkninger om kunden.

Alle salgsmuligheder kan du give en prioritet fra 0 til 4 efter hvor godt du vurderer potentialet er for et salg.

Få optimeret salgsindsatsen

Det er ekstremt vigtigt, at det hårde salgsarbejde belønner sig i sidste ende med et salg. Med et CRM system kommer der struktur på salgsarbejdet. Det er meget vigtigt, der følges op på kunder og potentielle kunder - og særligt de kunder som på en aller anden måde allerede har vist interesse for dit produkt. Hvis du ikke får fulgt op i tide, så mister kunden interessen, og du misser en salgsmulighed.

Hvis der ikke er struktur på salgsarbejdet, så får du ikke fulgt op, enten fordi arbejdet prioriteres forkert, eller fordi du simpelthen glemmer at følge op.

Med et godt CRM system bliver salgsarbejdet helt naturligt opprioriteret, da et godt CRM system tilbyder smarte funktioner og features, som er specielt udviklet og optimeret til den måde du sælger på. Dynaccount er et hurtigt og præcist værktøj, så du får det optimale ud af dit salg.

Send tilbud og faktura direkte fra CRM system

Da CRM systemet er direkte implementeret med regnskabsprogrammet, har du selvfølgelig mulighed for at sende både tilbud, ordre eller faktura direkte fra CRM systemet.

Allerede mens du taler i telefon med kunden kan du sende et tilbud eller faktura. Du skal ikke først logge ind i et helt andet system, da alt hvad du har behov for, er lige der hvor du skal bruge det.

Ofte er CRM og regnskabsprogram to vidt forskellige systemer hvilket gør deling af vigtig data mellem de to programmer besværlig. Selvom det pågældende CRM system kan integreres med regnskabsprogrammet, så vil løsningen altid være meget ufleksibel sammenlignet med en løsning hvor begge dele er direkte implementert med hinanden, som ét samlet program.

Tilknyt sælgere

Du kan også tilknytte sælgere med deres eget login, hvor de kan oprette deres eget kontaktkartotek. En kontakt kan konverteres til en kunde og sælgeren kan oprette og udsende tilbud, ordrer eller fakturaer direkte til kunden fra deres eget login.

Nichefabrikken
Mette Kaae
Overskueligt og letforståeligt. CRM delen har reddet mig for mange spildtimer i administrationen. Dejligt med et system der sparer mig tid, som jeg kan bruge til at udvikle mig virksomhed.