Menu

Dimensioner i regnskabet

Hvis du har behov for at føre regnskab med dimensioner/afdelinger, så du kan fordele resultatopgørelsen med indtægter og udgifter ud i forskellige afdelinger af virksomheden.

På den måde har du overblik over hver enkelt afdeling.