Menu

Dimensioner i regnskabet

Hvis du har behov for at føre regnskab med dimensioner/afdelinger, så du kan fordele resultatopgørelsen med indtægter og udgifter ud i forskellige afdelinger af virksomheden.

På den måde har du overblik over hver enkelt afdeling, og du kan holde styr på flere afdelinger under det samme regnskab.

Du kan holde styr på forskellige afdelinger med indtægter og omkostninger uden at oprette flere konti i kontoplanen. Det hele styres i hver sin dimension eller afdeling. Du kan se hvilke afdelinger der tjener penge og hvilke der ikke gør.

Du kan trække rapporter ud i PDF eller CSV for hver afdeling eller hele regnskabet samlet.