Dimensioner i regnskabet

Hvis du har behov for at føre regnskab med dimensioner/afdelinger, kan du fordele resultatopgørelsen med indtægter og udgifter i forskellige afdelinger.

På den måde har du overblik over hver enkelt afdeling, og du kan holde styr på flere afdelinger under det samme regnskab.

Du kan holde styr på forskellige afdelinger med indtægter og omkostninger uden at oprette flere konti i kontoplanen. Det hele styres i hver sin dimension eller afdeling. Du kan se hvilke afdelinger der tjener penge og hvilke der ikke gør.

Du kan trække rapporter i PDF eller CSV for hver afdeling eller hele regnskabet samlet.

JSV Invest ApS
Jon Svenningsen
Det har været en fornøjelse at blive kunde hos Dynaccount. Vi har tidligere benyttet to konkurrerende produkter, men oplever hos Dynaccount en betydelig højere grad af fleksibilitet både hvad angår systemet som folkene bag.