Menu

For at din PBS aftale understøttes i Dynaccount skal den opfylde følgende 4 kriterier: "Basis kreditor", "SFTP adgang", "Løbende 602 leverancer" og "603 leverancer". Kontakt PBS kundeservice, hvis du er i tvivl.

Automatisk hævning fra kundens bankkonto

Med Betalingsservice (PBS) hæver du automatisk penge fra kundens bankkonto, så snart du bogfører en faktura i Dynaccount. På faktura skal du angive "FI71+PBS" som betalingsmetode.

Når kunden modtager fakturaen, kan den betales via Fælles indbetalingskort, og kunden kan tilmelde sig Betalingsservice på dit PBS nr. Det giver dig adgang til automatisk at hæve penge på kundens bankkonto, i samme øjeblik du fakturerer kunden.

Du kan oprette et abonnement på en kunde i Dynaccount, som automatisk faktureres i et bestemt interval - og i kombination med PBS, så betalingen også automatisk betales. Hele flowet er automatiseret, så faktura oprettes, bogføres og sendes til kunden automatisk. Betalingen hæves og betales automatisk via PBS, og faktura og betaling udlignes automatisk og afstemmes i banken.

Betalingsservice opkræver dine kunder månedsvis den første i hver måned. Hvis du fakturerer en kunde midt i måneden vil hævningen/betalingen stå som afventende indtil den første i næste måned.

Før du kan anvende Betalingsservice i Dynaccount skal du under "Administration > Virksomheder" udfylde "PBS nr.", og du skal have et Fælles indbetalingskort kreditornr., som skal udfyldes i "FI kreditornr.".

Tilmeld dig Betalingsservice