Menu

For at din PBS aftale understøttes i Dynaccount skal den opfylde følgende 5 kriterier: "Basis kreditor", "SFTP adgang", "Løbende 602 leverancer", "603 leverancer" og dataleverandør "CK Software ApS (34223475)". Kontakt PBS kundeservice, hvis du er i tvivl.

Automatisk hævning fra kundens bankkonto med PBS

Abonnementsstyring i Dynaccount regnskabsprogram sætter faktureringen på autopilot. Slip for de administrative opgaver med bogføring. Alle fakturaer faktureres og sendes automatisk til kunden.

Med Betalingsservice (PBS) hæver du automatisk penge direkte fra kundens bankkonto, så snart du bogfører en faktura i Dynaccount regnskabsprogram. På faktura skal du angive "FI71+PBS" som betalingsmetode.

Når kunden modtager fakturaen, kan den betales via Fælles indbetalingskort, og kunden kan tilmelde sig Betalingsservice på dit PBS nr. Det giver dig adgang til automatisk at hæve penge på kundens bankkonto, i samme øjeblik du fakturerer kunden.

Du kan oprette et abonnement på en kunde i Dynaccount, som automatisk faktureres i et bestemt interval - og i kombination med PBS, så betalingen også automatisk betales. Hele flowet er automatiseret, så faktura oprettes, bogføres og sendes til kunden automatisk. Betalingen hæves og betales automatisk via PBS, og faktura og betaling udlignes automatisk og afstemmes i banken i regnskabsprogrammet.

Betalingsservice opkræver dine kunder månedsvis, og tidsfristen er 6. sidste bankdag i måneden. Det vil sige at alle PBS fakturaer skal være faktureret senest 6. sidste bankdag i hver måned, for at blive sat til betaling den kommende måned. Hvis du fakturerer senere vil betalingen først blive hævet i den efterfølgende måned. Dynaccount sender alle PBS betalinger til PBS om natten den 6. sidste bankdag, så du skal have faktureret alle PBS fakturaer inden (dagen inden tidsfristen).

PBS tidsfrister:
https://www.betalingsservice.dk/erhverv/l%C3%B8sninger/tidsfrist-for-aflevering

Før du kan anvende Betalingsservice i Dynaccount skal du under "Administration > Virksomheder" udfylde "PBS nr.", og du skal have et Fælles indbetalingskort kreditornr., som skal udfyldes i "FI kreditornr.". Hvis du allerede har tilmeldte kunder på dit PBS nr., kan de overføres til Dynaccount via en "603 leverance". Når alle kunder er importerede i Dynaccount kan du bede Betalingsservice om at lave en 603 leverance for at få alle eksisterende PBS aftaler synkroniseret med Dynaccount. Det er vigtigt at debitornummeret (kundenummeret), som kunden er tilmeldt med hos PBS er det samme som i Dynaccount.

Tilmeld dig Betalingsservice

Alt sker fuldstændig automatisk

Hvis du har tidligere erfaring med Betalingsservice (PBS) - så ved du, at det er møjsommeligt at arbejde med. Du skal bruge et eksternt program til at indlæse og oversætte PBS filerne til noget dit regnskabsprogram kan læse. Du skal også bruge et eksternt program til at generere filerne, som sendes til Nets. Sidst men ikke mindst, skal du manuelt logge ind og uploade og downloade filerne.

Men alt det skal du overhovedet ikke i Dynaccount, da Dynaccount klarer alt vedrørende filerne helt automatisk, og uden du nogensinde bemærker det. Du skal bare bogføre en faktura med betalingsmetoden "FI71+PBS" - resten håndterer Dynaccount fuldstændig automatisk.

Dynaccount registrerer automatisk PBS kundens til- og framelding og alt i forbindelse med betalingen.