Bilag

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er et bilag?

I regnskab refererer et bilag til et dokument eller en registrering, der tjener som bevis for en finansiel transaktion. Bilag kan være i form af fakturaer, kvitteringer, bankudtog, lønsedler, kontrakter eller ethvert andet dokument, der understøtter og verificerer detaljerne omkring en transaktion. Formålet med bilag er at dokumentere og validere, at de økonomiske hændelser, der er registreret i regnskabet, har fundet sted, og at de er korrekte og retfærdige.

Hvad skal oplyses i et bilag?

I bogføringsprocessen anvendes bilag til at indsamle og registrere de nødvendige oplysninger om hver transaktion. Bilagene spiller en central rolle i revision og i interne kontrolprocedurer, da de giver det nødvendige dokumentationsgrundlag for at kunne efterprøve regnskabets nøjagtighed og pålidelighed. Hver transaktion i en virksomheds regnskabssystem bør kunne understøttes af et tilsvarende bilag, hvilket sikrer, at alle poster er behørigt dokumenteret. Dette omfatter følgende oplysninger:

  • Fortløbende bilagsnr. (Fakturanr.)
  • Dato
  • De involverede parter (Køber/sælger)
  • Beløb
  • Momsbeløb

Krav om digitale bilag og bogføring

Ifølge den ny bogføringslov, som blev vedtaget i maj 2022, skal alle virksomheder bogføre og opbevare deres regnskabsmateriale digitalt, hvilket inkluderer bilag som kvitteringer og fakturaer. Det er derfor ikke længere muligt at opbevare bilag i papirform.