Bogføring

Regnskabsordbog

Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 22/04/2024

Hvad er bogføring?

Bogføring er den proces, hvor økonomiske transaktioner registreres, klassificeres og optages i virksomhedens regnskabsprogram. Det indebærer typisk at registrere indtægter, udgifter, aktiver og passiver i regnskabet i overensstemmelse med relevante regnskabsstandarder og lovgivning.

Formålet med bogføring er at give virksomheden et klart billede af dens økonomiske situation og muliggøre korrekt rapportering af økonomiske resultater. Bogføring er en central del af regnskabsprocessen og danner grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskaber og andre økonomiske rapporter.

Dokumentation til bogføring

Bogføring omfatter registrering af økonomiske transaktioner i virksomhedens regnskabssystem, men det er ikke tilstrækkeligt blot at registrere beløbene. Det er også nødvendigt at dokumentere og verificére grundlaget for registreringerne, og at transaktioner rent faktisk har fundet sted, og beløbene er korrekte. Her kommer bilag og dokumentation ind i billedet.

Bilag er de dokumenter, der verificérer en økonomisk transaktion. Dette kan omfatte fakturaer, kvitteringer, bankudskrifter, kontrakter osv. Bilagene fungerer som beviser for, at transaktionen er korrekt registreret, og de giver detaljerede oplysninger om transaktionen, herunder beløb, datoer, parter involveret osv.

Korrekt dokumentation er afgørende for at opretholde nøjagtigheden og troværdigheden af en virksomheds regnskab. Hvis der opstår spørgsmål om transaktioner eller behov for revision, er bilagene og dokumentationen afgørende for at kunne redegøre for og validere de registrerede oplysninger. Derfor er det vigtigt, at virksomheder opretholder en grundig dokumentation af alle økonomiske transaktioner i forbindelse med deres bogføring.

Det dobbelte bogføringsprincip

Det dobbelte bogføringsprincip blev formaliseret af den italienske matematiker og munk Luca Pacioli i 1494. Luca Pacioli er ofte omtalt som "regnskabets fader" på grund af hans bidrag til at udvikle og dokumentere det dobbelte bogføringsprincip. Selvom det dobbelte bogføringsprincip blev brugt af handlende i Italien før Paciolis tid, var han den første til at skrive systematisk om denne metode og forklare dens anvendelse i handel og erhverv, hvilket gjorde princippet mere tilgængeligt og forståeligt.

Dobbelt bogføringsprincip er grundlaget for moderne regnskabspraksis og er en central del af regnskabsprogrammer over hele verden. Det går ud på, at enhver økonomisk transaktion påvirker mindst to regnskabsposter, hvor den ene debiteres, og den anden krediteres. Dette princip sikrer, at regnskabet altid balancerer, da beløbene, der debiteres (indtægter eller aktiver), altid er lig med beløbene, der krediteres (udgifter eller passiver). Dette er en indbygget kontrol kraft, ved at summen af alle debet beløb skal være lig med alle kredit beløb, for at bogholderiet stemmer.

Dobbelt bogføring giver et mere nøjagtigt billede af en virksomheds finansielle situation, da det tvinger til at registrere både de økonomiske fordele (aktiver) og de finansielle forpligtelser (passiver) korrekt. Det er en grundlæggende forudsætning for regnskabspraksis og er afgørende for at kunne udarbejde pålidelige regnskaber.

Ligning for dobbelt bogføringsprincip:
Debet = Kredit

Ligning for hele regnskabet:
Aktiver + Passiver + Egenkapital + Årets resultat = 0

Debet og kredit

Debet og kredit er to centrale begreber i dobbelt bogføring, som bruges til at registrere økonomiske transaktioner i regnskabet.

Debet: Når en post debiteres, betyder det, at beløbet registreres på venstre side af regnskabet. Debet anvendes til at registrere øgninger i aktiver og omkostninger samt formindskelser i indtægter og forpligtelser. Med andre ord, når du debiterer en konto, øges den.

Kredit: Når en post krediteres, betyder det, at beløbet registreres på højre side af regnskabet. Kredit anvendes til at registrere øgninger i indtægter og forpligtelser samt formindskelser i aktiver og omkostninger. Med andre ord, når du krediterer en konto, mindskes den.

Bankafstemning

Bankafstemning er vigtig for at opretholde nøjagtigheden og integriteten af virksomhedens regnskab og kan afsløre eventuelle fejl. Dette inkluderer at kontrollere, om alle transaktioner er korrekt registreret, og om der er uoverensstemmelser i de bogførte beløb.

For at regnskabet kan betragtes som retvisende og pålideligt, og det kan godkendes af myndigheder, skal bankkonto i regnskabet stemme med kontoudtoget fra banken.