Bogføringsloven

Regnskabsordbog

Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 30/04/2024

Hvad er bogføringsloven?

Den ny bogføringslov af 24. maj 2022 har dels en række bestemmelser videreført fra den gamle lov, men i en opdateret udgave og med visse væsentlige ændringer og nye elementer vedrørende krav om digitaliséring af bogholderiet samt automatiséring. Den ny lov er et endeligt opgør med regnkab i Excel og bilagsmapper med fysiske kvitteringer og fakturaer, og den markerer et vigtigt skridt mod mere moderne og effektive regnskabspraksisser.

Bogføringsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og fra 1. juli 2024 er det lovpligtigt, at man som erhvervsdrivende i Danmark benytter et regnskabsprogram godkendt og registreret af Erhvervsstyrelsen.

Bogføringsloven opstiller kravene til hvordan erhvervsdrivende i Danmark skal bogføre regnskabet, som indebærer registrering af transaktioner, dokumentation og opbevaring. Alle virksomheder, uanset virksomhedstype og størrelse, har bogføringspligt og skal derfor overholde den gældende bogføringslov.

Digitaliséring

Et af de nye elementer i bogføringsloven er kravet om digitaliséring af virksomhedens bogføring. Alle finansielle transaktioner og registreringer, samt den tilknyttede dokumentation og bilag skal opbevares i et godkendt regnskabsprogram af Erhvervsstyrelsen og opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Det er derfor ikke længere lovligt at gemme bilag og dokumentation som fysiske bilag, da det skal uploades til regnskabsprogrammet og gemmes digitalt, så de bogførte transaktioners integritet er sikret. Dette skift sigter mod at øge gennemsigtigheden og effektiviteten i virksomhedens regnskab.

Det er også et krav at regnskabsprogrammet direkte kan afsende og modtage EAN fakturaer (e-faktura).

Automatiséring

Den ny bogføringslov lægger også op til mere automatiséring, som skal effektivisére og forenkle virksomhedens bogføringsprocesser. Det er derfor et krav at regnskabsprogrammet understøtter muligheden for anvendelse af en offentlig standard kontoplan.

Ud fra den offentlige standard kontoplan skal det være muligt at eksportere alle regnskabsdata, så det bliver lettere for virksomheder at skifte til en anden udbyder af regnskabsprogrammer. Det skal også være muligt direkte at eksportere data til Regnskab Basis til Erhvervsstyrelsen til årsregnskab.

Det er også et krav at regnskabsprogrammet kan afstemme bankkonti, og det skal samtidig sikre at banktransaktionerne er en nøjagtig gengivelse af bankens kontoudtog.

Bøder og sanktioner

Ved overtrædelse af bogføringsloven får Erhvervsstyrelsen nye og skærpede sanktionsmuligheder, herunder bl.a. mulighed for tvangsopløsning af virksomheder og mulighed for udstedelse af markant højere bøder, der afhænger af virksomhedens omsætning og forseelsens karakter.