Regnskabsprogram

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 16/04/2024

Hvad er et regnskabsprogram?

Et regnskabsprogram er et computerprogram - typisk som en webbaseret online service, der anvendes til at opbevare, registrere og bogføre økonomiske transaktioner for en virksomhed, organisation eller enkeltperson. Det hjælper med at organisére og administrere alle indtægter, udgifter, fakturering, løn samt andre finansielle opgaver, der har regnskabsmæssig relation.

Regnskabsprogrammer kan variere i kompleksitet og funktionalitet, alt efter behovene hos brugeren og størrelsen af virksomheden. De kan være alt fra små enkle programmer til store enterprise løsninger med integrationer, der laver dataudveksling på tværs af systemer.

Det er et lovpligtigt krav for virksomheder at anvende et registreret og godkendt regnskabsprogram af Erhvervsstyrelsen.

Krav til regnskabsprogram

Et godkendt regnskabsprogram skal efterleve den ny bogføringslov af 24. maj 2022 og skal derfor kunne registrere og opbevare alle finansielle transaktioner på behørig vis, og samtidig kunne dokumentere kontrolsporet, der verificerer grundlaget for registreringerne og deres rigtighed. Alle registreringer skal derfor registreres med bilag som muliggør tilvejebringelse af den nødvendige dokumentation for registreringen.

Transaktion

Ved transaktion forstås en handling eller et forhold af økonomisk betydning for virksomheden. Det kunne være køb, salg, lønafregninger, likvide bevægelser, optagelse af lån og indfrielse af gæld.

Transaktionsspor

Ved transaktionsspor forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og virksomhedens årsregnskab, skatteopgørelse eller tilsvarende regnskabsopstilling.

Transaktionsspor er et udtryk for de oplysninger, der sikrer, at det er muligt at kontrollere hvilke registreringer regnskabets poster er sammensat af. Det skal derfor være muligt at kontrollere hvilke registreringer, som udgør en samlet saldo på en konto i kontoplanen - enten som en del af resultatopgørelsen eller balancen.

Kontrolspor

Ved kontrolspor forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed. Kontrolsporet er et samlet udtryk for de oplysninger, som sikrer og verificerer grundlaget for registreringer og regnskabsmæssige transaktioner. Alle registreringer skal derfor dokumenteres med bilag.