Kreditor

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er en kreditor?

En kreditor refererer til en person eller juridisk enhed (virksomhed), som har penge til gode hos en anden part. Dette skyldes typisk, at virksomheden har modtaget varer, tjenester eller lån fra kreditoren, men endnu ikke har foretaget betaling for disse. I virksomhedens regnskaber registreres kreditorer som en forpligtelse på en passivkonto i balancen, fordi det er gæld, virksomheden skal betale i fremtiden.

Forvaltning af kreditorer er en vigtig del af en virksomheds likviditetsstyring. Effektiv håndtering sikrer, at virksomheden opretholder gode relationer med sine leverandører og undgår unødige renteudgifter eller strafgebyrer for sen betaling. Det er også vigtigt for at bevare virksomhedens kreditværdighed.