Balance

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er en balance?

Balancen i regnskab er en finansiel opgørelse, der giver et øjebliksbillede af en virksomheds økonomiske status på en specifik dato - ofte regnskabsårets sidste dag. Den består af aktiver (hvad virksomheden ejer og har tilgode) og passiver (egenkapital og gæld), hvor den samlede sum skal gå i balance.

Aktiverne kan beskrives som pengebinding og passiverne som finansiering, da passiverne viser hvordan virksomheden har fået tilført kapital og værdi i form af aktiver.

I årsrapporten opstilles balancen sædvanligvis på to måder: kontoformen eller beretningsformen.

Kontoformen er den mest anvendte, hvor egenkapitalen opstilles først, efterfulgt af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.

Beretningsformen anvender en anden rækkefølge, hvor kortfristet gæld præsenteres først, derefter langfristet gæld og til sidst egenkapitalen.

Formålet med balancen er at give interessenter, som ledere, investorer og kreditorer, et klart overblik over virksomhedens økonomiske status, og hvordan dens værdier er finansieret. Balancen adskiller sig fra andre komponenter i årsregnskabet ved at fokusere på virksomhedens formuestilling ved regnskabsperiodens afslutning, hvilket gør den til et vigtigt værktøj for økonomisk analyse og beslutningstagning.

Hvad er en balancekonto?

En balancekonto (også kaldet statuskonto) anvendes til bogføring af alle aktiver og passiver, og balancen består derfor udelukkende af denne type konti. I modsætning til driftkonti, som nulstilles ved nyt regnskabsår, nulstilles balancekonti aldrig og akkumuleres løbende og på tværs af regnskabsår.