Resultatopgørelse

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse, også kendt som driftregnskab, er en finansiel rapport, der opsummerer en virksomheds indtægter og udgifter i en bestemt periode - oftest et regnskabsår. Det primære formål med resultatopgørelsen er at vise forskellen mellem indtægter og udgifter, hvilket resulterer i et nettoresultat, der giver et klart billede af virksomhedens præstation og resultat. Resultatopgørelsen viser enten et overskud eller underskud.

Resultatopgørelsen giver ikke kun indsigt i virksomhedens økonomiske resultat for perioden, men også mulighed for at identificere områder, hvor virksomheden potentielt kan forbedre sin rentabilitet. Det er en central del af virksomhedens årsrapport og er vigtig for interessenter, såsom investorer, kreditorer og ledelsen, for at kunne vurdere virksomhedens økonomiske sundhed og træffe strategiske beslutninger.

Regnskabet består overordnet af to dele, hvilket er resultatopgørelsen og balancen. Årets resultat bliver ved regnskabsåret afslutning en del af egenkapitalen i balancen.

Til årsregnskabet kan resultatopgørelsen opstilles på to måder: artsopdelt eller funktionsopdelt. Det afhænger af virksomhedstypen, om man anvender den artsopdelte eller funktionsopdelte resultatopgørelse, og beslutningen er derfor op til ledelsen i virksomheden.

Artsopdelt

I en artsopdelt resultatopgørelse opdeles omkostningerne efter deres art, som f.eks. vareforbrug, personaleomkostninger og afskrivninger. Dette format anvendes ofte af virksomheder inden for handel og service.

Funktionsopdelt

I en funktionsopdelt resultatopgørelse opdeles omkostningerne efter deres funktion i virksomheden, såsom produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger, hvilket typisk anvendes af produktionsvirksomheder.

Hvad er en driftkonto?

En driftkonto anvendes til indtægter og udgifter, og resultatopgørelsen består derfor udelukkende af driftkonti. Driftkonti nulstilles ved nyt regnskabsår, og årets resultat bliver en del af egenkapitalen i balancen.

Hvad skal resultatopgørelsen indeholde?

I årsrapporten skal hele resultatopgørelsen som udgangspunkt offentliggøres. Dog har virksomheder i regnskabsklasse B og C mulighed for at undlade nettoomsætningen, så kun bruttofortjenesten medtages. Det giver konkurrencemæssige fordele at undlade nettoomsætningen, og derfor vælger mange virksomheder denne metode.