Sådan bogfører du i Dynaccount

Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 08/05/2023

Dynaccount bogfører efter det dobbelte bogføringsprincip - også kaldet det dobbelte bogholderi. Ved enhver økonomisk transaktion udløser princippet altid mindst to posteringer, og summen af transaktionerne skal gå i 0 (balance). I det dobbelte bogholderi kaldes det debet og kredit, og samme beløb skal altid bogføres en gang på en konto i debet og en gang i kredit.

Dette er en indbygget kontrol kraft, ved at summen af alle debet beløb skal være lig med alle kredit beløb, for at bogholderiet stemmer. Med andre ord skal alle beløb bogføres to gange, hvor det ene er med omvendt fortegn (minus).

Som udgangspunkt findes der overordnet to typer konti, som er drift- og balancekonti, og herunder yderligere 4 undertyper.

Driftkonto

  • Indtægter - indeværende regnskabsår
  • Omkostninger - indeværende regnskabsår

Balancekonto

  • Aktiver - tilgodehavender, lagre, maskiner, bygninger, bankkonti
  • Passiver - gæld til leverandører og ejerne af virksomheden (egenkapital)

Bogføring af købsbilag

For at bogføre en omkostning af kontorartikler på 100 kr., skal du bogføre 100 kr. på en omkostningskonto (driftkonto) og tilsvarende bogføre -100 kr. på en modkonto, for at transaktionen går i 0 (balance). Hvis du har betalt med kreditkort, vil pengene blive trukket i banken, og modkonto vil være bankkontoen.

Er du momsregistreret, skal momsen (momskoden) altid bogføres på driftkontoen.

Er du en forening eller mindre virksomhed uden momsregistrering, skal du ikke bruge momskoder.

Bogføring af omkostning uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

Mange har svært ved at forstå debet og kredit, og derfor har Dynaccount tre hjælperubrikker Balance, Moms og Resultat, der indikerer om bilaget er korrekt bogført.

Balance viser om bilaget går i 0 (balance), Moms viser hvor meget momsen udgør og Resultat viser den reelle indtægt/omkostning (resultatpåvirkningen). Hvis feltet er rødt er det en omkostning, og hvis feltet er grønt er det en indtægt.

Bogføring af købsbilag med modkonto

Bogføring af omkostning med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

For at lette indtastningsarbejdet, har du mulighed for at oprette modposten direkte på posteringen ved at bruge modkonto. Nu kan du bogføre samme købsbilag på en enkelt linje.

Bogføring af "fler-benet" bilag

Bogføring af "fler-benet" bilag uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

I eksemplet kan du se hvordan et "fler-benet" bilag bogføres - hvis samme købsbilag skal fordeles på flere omkostningskonti.

Specielt ved bilag med flere posteringer kommer Dynaccount's unikke bogføringsprocedure til udtryk, da du altid har direkte overblik over hvilke posteringer, der tilhører bilaget. Du vil altid kunne se det samlede resultat (indtægt/omkostning) i hjælperubrikken Resultat, og Balance viser om posteringerne stemmer.

Bogføring af salg (uden debitor-modul)

Bogføring af indtægt med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

For at bogføre en indtægt af varesalg på 500 kr., skal du bogføre 500 kr. på en indtægtskonto (driftkonto) og tilsvarende bogføre -500 kr. på en modkonto for at transaktionen går i 0 (balance). Hvis pengene er indbetalt i banken skal modkonto være bankkontoen.

Du kan se Resultat indikerer grøn for indtægt.

Bogføring af faktura (manuelt)

Bogføring af manuel debitor faktura uden varelinjer i Dynaccount regnskabsprogram

I eksemplet kan du se hvordan en faktura manuelt bogføres via debitor-modulet. Normalt vil du oprette fakturaen med varelinjer fra debitor-modulet under faktura.

I Modkonto type skal du vælge "Debitor faktura" for at vælge debitoren (kunden) samt angive forfaldsdato. Vær opmærksom på at fakturanummer først tildeles efter bogføring af kladden/bilaget.

Bogføring af indbetaling fra kunde

Indbetalinger skal aldrig bogføres med moms, da momsen allerede er bogført på fakturaen (salgsbilaget).

Bogføring af debitor indbetaling i Dynaccount regnskabsprogram

For at bogføre en indbetaling fra en kunde, skal du i Modkonto type vælge "Debitor finans".

Vær opmærksom på at Resultat giver "0", da denne bogføring hverken er en indtægt eller omkostning, da transaktionen sker mellem to balancekonti.


Input værdier

Opret bilag
Felt Beskrivelse Værdi
Dato Bilagsdato dd-mm-åååå
dd-mm
ddmmåååå
ddmm
Bilagsnr. Reference til bilagets fysiske dokumentation.
Bilagsnummerrækken er fortløbende, men nulstilles ved nyt regnskabsår
Helt tal
Tekst Referencetekst til bilag Tekst
Noter Udvidet referencetekst til bilag Tekst
Opret postering
Felt Beskrivelse Værdi
Kontonr. Kontonr. Helt tal
Moms Momskode som beregnes på konto.
Moms beregnes ikke på modkonto
Tekst
Debet Beløb i debet Positivt beløb
Kredit Beløb i kredit Positivt beløb
Modkonto type Modkonto type Finans: Finanskonto
Debitor finans: Debitorkonto (betaling)
Kreditor finans: Kreditorkonto (betaling)
Debitor faktura: Debitorkonto (faktura)
Kreditor faktura: Kreditorkonto (faktura)
Modkonto Modkonto Helt tal
kr. kr. Tekst
Sats Valutakurs Positivt tal
Fakturanr. Fakturanr. Helt tal
Forfaldsdato Faktura forfaldsdato dd-mm-åååå
dd-mm
ddmmåååå
ddmm
FI betalings-id Betalings ID til FI-kort

+71< xxxxxxxxxxxxxxx+12548751<
15 cifret identifikaitonsnr.