Menu

Bogføring

Dynaccount bogfører efter det dobbelte bogholderi eller det dobbelte bogføringsprincip. Når du bogfører et bilag skal der altid være en modpost, som får bilaget til at gå i 0 (balance). Med andre ord skal det samme beløb bogføres to gange, hvor det ene er med omvendt fortegn (minus). I det dobbelte bogholderi kaldes det for debet og kredit, og det samme beløb skal derfor bogføres én gang i debet og én gang i kredit.

Skal du bogføre en omkostning af kontorartikler på 100,00 kr., skal du bogføre 100,00 kr. på en omkostningskonto (driftkonto) og tilsvarende bogføre -100,00 kr. på en anden konto (balancekonto). Hvis du har betalt med kreditkort, vil pengene blive trukket i banken, og modposten vil derfor være bankkontoen.

Hvis det skal bogføres med moms (momskode), skal momsen altid bogføres på driftkontoen (indtægts-/omkostningskontoen).

Bogføring af købsbilag

Bogføring af omkostning uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

I eksemplet kan du se hvordan omkostningen af kontorartikler på 100,00 kr. er bogført.

Mange har svært ved at forstå debet og kredit, og derfor har Dynaccount tre hjælperubrikker Balance, Moms og Resultat, som viser om det enkelte bilag er korrekt bogført.

Balance viser at bilaget er i 0 (balance), Moms viser hvor meget momsen udgør og Resultat viser den reelle indtægt/omkostning. Hvis feltet er rødt er det en omkostning, og hvis feltet er grønt er det en indtægt.

Bogføring af købsbilag med modkonto

Bogføring af omkostning med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

For at lette indtastningsarbejdet, har du mulighed for at oprette modposten direkte på posteringen. For at bogføre med modpost skal du bruge modkonto, og nu kan du bogføre samme købsbilag på en enkelt linje.

Bogføring af "flerbenet" bilag

Bogføring af "flerbenet" bilag uden modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

I eksemplet kan du se hvordan du bogfører et "flerbenet" bilag - hvis samme købsbilag skal fordeles på flere konti.

Specielt ved bilag med flere posteringer kommer Dynaccounts unikke bogføringsprocedure til udtryk, da du altid har direkte overblik over hvilke posteringer, der hører til bilaget. Du vil altid kunne se det samlede resultat i hjælperubrikken Resultat, og hvis bilaget ikke er bogført korrekt, vil hjælperubrikken Balance med det samme afsløre det. Balance viser 0 og bilaget er derfor korrekt bogført.

Bogføring af indtægt (uden debitor-modul)

Bogføring af indtægt med modkonto på finans konti i Dynaccount regnskabsprogram

I eksemplet kan du se hvordan du direkte bogfører en indtægt.

Bogføring af faktura (manuelt)

Bogføring af debitor faktura i Dynaccount regnskabsprogram

I eksemplet kan du se hvordan en faktura manuelt bogføres via debitor-modulet. Normalt vil du oprette fakturaen fra debitor-modulet under faktura, så det også er muligt at generere en elegant PDF-faktura med varelinjer, som kan sendes til kunden.

Bogføring af betaling fra kunde

Bogføring af debitor betaling i Dynaccount regnskabsprogram

I eksemplet kan du se hvordan en betaling fra en kunde bogføres, som senere skal udlignes med den tilhørende faktura.

Vær opmærksom på at hjælperubrikken Resultat giver 0, da denne bogføring hverken er en indtægt eller omkostning. Det skyldes at du allerede har bogført et tidligere bilag med indtægten som en faktura. Du skal derfor aldrig angive moms på en indbetaling, da momsen allerede er bogført på fakturaen (indtægtsbilaget).

Video

Introduktion

Input-felter under oprettelse af bilag

Navn Beskrivelse Værdi
Dato Bilags dato dd-mm-åååå
dd-mm
ddmmåååå
ddmm
Bilagsnr. Reference til bilagets fysiske dokumentation.
Bilagsnummerrækken er fortløbende, men nulstilles ved nyt regnskabsår
Positivt tal uden decimaler
Tekst Referencetekst til bilag Variabel tekst
Noter Udvidet referencetekst til bilag Variabel tekst

Input-felter under oprettelse af postering i bilag

Navn Beskrivelse Værdi
Kontonr. Kontonr. Kontonr.
Moms Momskode som beregnes på konto.
(Moms beregnes ikke på modkonto)
Momskode
Debet Beløb i debet Positivt beløb
Kredit Beløb i kredit Positivt beløb
Modkonto type Modkonto type Finans: Finanskonto
Debitor finans: Debitorkonto (betaling)
Kreditor finans: Kreditorkonto (betaling)
Debitor faktura: Manuel debitorfaktura
Kreditor faktura: Manuel kreditorfaktura
Modkonto Modkonto Kontonr.
Valuta Valuta Valuta
Sats Valutakurs Positivt tal
Fakturanr. Fakturanr. Positivt tal uden decimaler
Faktura forfaldsdato Faktura forfaldsdato dd-mm-åååå
dd-mm
ddmmåååå
ddmm
FI betalings-id Betalings ID til FI-kort
(Modkonto type: Kreditor faktura)

+71< xxxxxxxxxxxxxxx+12548751<
15 cifret identifikaitonsnr.