Lagerstyring i Dynaccount

Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 07/06/2023

Lagerstyring generelt kræver en fundamental og grundlæggende forståelse, inden du begynder at anvende det.

Lagerstyringen håndterer antal og værdi efter FIFO princippet (First In, First Out). Når du indkøber varer hos leverandører føres de på lager via leverandør-/købsfaktura under "Kreditor > Faktura", og når de sælges trækkes de ud via kunde-/salgsfaktura under "Debitor > Faktura".

Produktgruppen bestemmer om der er lagertræk på varerne, hvor du i kolonnen "Lagertræk" kan vælge "Ja" eller "Nej".

Salgskonto

Salgskontoen (driftkonto) angives på produktgruppen, og varer bogføres på kontoen, når de sælges. Både varer med og uden lagertræk bogføres på salgskontoen.

Omkostningskonto (Vareforbrug)

Når en vare indkøbes via kreditorfaktura, bogføres kostprisen som et aktiv på lagerkontoen (balancekonto). Varen står som et aktiv på lageret, indtil den sælges eller reguleres ved tab/svind.

Omkostningskontoen (driftkonto) angives på produktgruppen og ved lagerafgang (salg/regulering) bogføres varens kostpris på kontoen, når den trækkes ud af lageret.

Hvis en vare uden lagertræk indkøbes via kreditorfaktura f.eks. fragt eller andre købsrelaterede omkostninger, bliver varen direkte bogført på omkostningskontoen.

Minimum lager

Du kan angive en minimum lagerbeholdning pr. vare, og du kan søge efter varer som er lig med eller under minimum.

Hvis du har behov for avanceret lagerstyring med logistik-/indkøbsstyring med sikkerhedslager og genbestillingspunkter, skal det aktiveres under "Administration > Virksomheder"

Negativ lagerbeholdning

Negativ lagerbeholdning håndteres efter FIFO princippet, og alle lagerbeholdninger kan være negative - med undtagelse af varer med serienummer- eller batchstyring.

Ved lagerafgang, når en vare sælges eller reguleres ved tab/svind, bogføres varens kostpris på "omkostningskontoen". Ved negativ lagerbeholdning, hvor der ingen kostpris er til rådighed, vil kostprisen automatisk blive bogført med tilbagevirkende kraft, ved næste lagertilgang - når der registreres varer på lageret.

Alle negative lagerbeholdninger og bogføring af kostpriser håndteres automatisk af Dynaccount. Du skal derfor aldrig lave manuelle og supplerende lagerreguleringer.

Lagerregulering

Undgå at bruge lagerregulering til at lægge nyindkøbte varer på lager, da det kræver en indgående viden om lagerstyringsprincipperne. Brug altid kreditorfaktura.

Der er to typer reguleringer, som er Primo og Regulering.

Primo anvendes ved åbningsbalance (skift fra andet system), hvor varens kostpris angives i stykværdi og lagerbeholdningens samlede værdi registreres på lageret. Primo kan derfor kun reguleres med et positivt antal.

Regulering anvendes ved lagerstatus til regulering af bl.a. tab/svind, og her vil antal være det antal lageret reguleres med. Kostprisen kan ikke angives, da den automatisk håndteres af systemet via FIFO princippet (First In, First Out).

Batchstyring

Batchstyring skal aktiveres under "Administration > Virksomheder".

Batchnumre er unikke numre, der oprettes af producenten, når et produkt produceres, og det følger varen i alle handelsled indtil det ender hos forbrugeren. Batchnummeret skal derfor fremgå af alle lagertransaktioner og evt. med en udløbsdato, så alle varens bevægelser kan spores i tilfælde af tilbagekaldelse.

Batchstyringen er en ekstra dimension i lagerstyringen og anvender ikke FIFO princippet, da du eksplicit vælger varen, der trækkes ud ved lagerafgang (salg/regulering).

Serienummerstyring

Serienummerstyring skal aktiveres under "Administration > Virksomheder".

Serienumre er unikke numre, der oprettes af producenten og følger varen i alle handelsled for at kunne identificere varen, f.eks. i forhold til garanti.

Serienummerstyring er en ekstra dimension i lagerstyringen og anvender ikke FIFO princippet.

Logistik- og indkøbsstyring

Hvis du har behov for udvidet funktionalitet i forhold til logistikstyring med sikkerhedslager og genbestillingspunkter, kan det aktiveres under "Administration > Virksomheder".