Menu

Dynaccount er et regnskabssystem med mange smarte og innovative funktioner, som gør arbejdet med regnskab og økonomi lettere og med mere overblik. Dynaccount regnskabssystem er designet med farver, da farver er den letteste måde at lave associationer. Når noget er grønt er det en indtægt eller positiv, og når noget er rødt er det en omkostning eller negativ.

Systemet er udviklet i et simpelt og overskueligt, fladt design uden forvirrende menuer og undermenuer. Alle funktioner er aldrig mere end to klik væk, og funktionerne er placeret hvor de giver bedst mening, så du ikke skal lede efter dem.

Dynaccount vandt i 2013 en iværksætterpris for det smarte regnskabssystem.

Dynaccount skiller sig ud fra mængden af de traditionelle regnskabssystemer som er kedelige og grå.

Regnskabssystem med farver

Dynaccount er et regnskabssystem, som er bygget op omkring farver, da det er den mest simple måde at lave associationer til indtægter/omkostninger og positiv/negativ. For mange kan det være svært at holde styr på debet og kredit, da de både kan være positiv og negativ. Selv erfarende regnskabsfolk kan bytte rundt på dem. I Dynaccount skal du kun holde styr på rød og grøn for henholdsvis negativ eller positiv.

Slip for bogføringsfejl

Se tastefejl mens du taster i Dynaccount regnskabsprogram

Selv kyndige regnskabsfolk kan ind imellem bytte rundt på debet og kredit, så at folk uden regnskabserfaring skal kunne forstå dem, er måske for meget at forlange. Under bogføringen holder Dynaccount styr på debet og kredit for dig, ved at vise farverne rød eller grøn. Debet og kredit kan nemlig både være positiv og negativ alt efter hvilken kontotype de peger på. I stedet for at du skal holde styr på, hvornår det er det ene eller det andet, så skal du nu kun forholde dig til farverne røg og grøn.

Hjælpeindikatorer i regnskabssystem

I Dynaccount regnskabssystem er der ud over farverne også tre hjælperubrikker til hvert bilag. Rubrikkerne er Resultat, Moms og Balance, og de hjælper dig så du undgår bogføringsfejl. Resultat viser bilagets samlede resultat. Hvis rubrikken er rød er bilaget bogført som en omkostning, og hvis rubrikken er grøn er bilaget bogført som en indtægt. Moms viser hvor meget momsen udgør af bilaget, og Balance viser om bilaget er i balance. Allerede mens du indtaster og bogfører dine bilag, bliver du altså gjort opmærksom på bogføringsfejl.

Både revisorer og bogholdere er også meget begejstrede for den ny bogføringsmetode.

Du kan læse mere dokumentation til bogføring i Dynaccount.

Bogføring af omkostning

Bogføring af omkostning

Bogføring af indtægt

Bogføring af indtægt

Bogføring af "flerbenet" bilag

Bogføring af "flerbenet" bilag

Online fordele

Ingen installationer
Dynaccount regnskabssystem er 100% webbaseret. Du skal derfor ikke installere noget på din egen computer - du bare skal åbne web-adressen i din browser, og du har adgang til regnskabet.

Ingen vedligeholdelse
Du behøver ikke bekymre dig om dit regnskabssystem er opdateret med de seneste opdateringer, da det hele ligger på en server, som vi konstant holder opdateret.

Altid adgang
Du har altid adgang til alt dit regnskabsmateriale. Det eneste som kræves er en internetforbindelse.

Backup
Vi udfører dagligt vores backupprocedurer med 4 timers intervaller, så du skal hverken bekymre dig om dit regnskab ved brand, tyveri eller hardware defekt på din computer.

Vinder af Iværksætterpris Nordjylland

Vinder af Iværksætterpris Nordjylland

Dynaccount blev kåret til vinder af Iværksætterpris Nordjylland

Slip for små løse kvitteringer og kasseboner

Upload bilag til Dynaccount regnskabsprogram

I Dynaccount online regnskabssystem kan du køre regnskabet papirløst, ved at uploade alle dine købsbilag og fakturaer direkte til regnskabet. På den måde slipper du for de små løse kvitteringer og boner, som alligevel har en tendens til at blive væk før de bliver bogført. Mange kasseboner er printet med dårligt blæk på billigt papir, så bilaget bliver ulæseligt efter periode, og her er det smart at kunne forevige bilaget med et billede, mens teksten stadig er læselig.

Send bilag til regnskabssystem via e-mail

Til alle regnskaber er der tilknyttet en unik e-mailadresse, hvor du kan sende eller videresende alle fakturaer. Du modtager allerede størstedelen af alle fakturaer via e-mail, så du skal bare videresende e-mailen direkte til dit regnskabssystem, og få minutter senere ligger fakturaen som et digitalt bilag i regnskabet.

Når du modtager kasseboner og andre små kvitteringer, kan du tage et billede med din telefon eller indscanne bilaget, og sende det til dit online regnskabssystem.

Fleksibel bilagsmappe med søgemuligheder

Med papirløst regnskab har du både regnskab og bilagsmappen samlet, som giver det ultimative overblik og hvilke posteringer og bilag, der er tilknyttet. Med den gammeldags bilagsmappe skal du først finde et bilagsnummer. i regnskabet, før du kan finde bilaget i den fysiske bilagsmappe.

Når du har uploadet bilag til Dynaccount regnskabssystem, så har du flere søgemuligheder som du ikke har i den gammeldags bilagsmappe. Du kan f.eks. søge efter dato interval eller lave en fritekstsøgning mellem alle referenceteksterne, du har angivet på hvert enkelt bilag.

Du har altid den digitale bilagsmappe lige ved hånden. Du skal ikke vente til du er tilbage på kontoret for enten at arkivere et bilag, eller du skal finde et bestemt bilag i bilagsmappen.

Slip for tastearbejdet

Importér banktransaktioner i Dynaccount regnskabsprogram

I Dynaccount kan du importere netbanken direkte i regnskabssystemet. Banktransaktionerne eksporteres fra din netbank som CSV-fil og importeres i Dynaccount. Når du uploader filen fra banken finder systemet selv ud af hvilke kolonner der er beløb, tekst og dato.

Overfør banktransaktioner til regnskabssystem

Det er en fordel at tage udgangspunkt i banken, når du skal bogføre regnskabet, så du sikrer dig det er de korrekte beløb, som bogføres fra starten, så du slipper for at rette bogføringsfejl på et senere tidspunkt. Ikke nok med at du sikrer dig mod bogføringsfejl, så slipper du også for størstedelen af tastearbejdet, da alle oplysninger som dato, tekst og beløb hentes direkte fra banktransaktionen. Du skal kun vælge hvilken konto i regnskabet det skal bogføres på.

Op imod 90% af tiden under bogføring bliver brugt på indtastning og efterfølgende kontrol af det indtastede - om beløbene er korrekte. Med bankimport slipper du for hovedparten af indtastningerne, så tidsforbruget på bogføringen reduceres betydeligt, og samtidig med det - så slipper du for bogføringsfejl.

Automatisk bogføring

Med funktionen automatisk bogføring i værktøjskassen, så har du endnu en genvej til at bogføre endnu hurtigere end nogensinde. Når du har importeret alle transaktioner fra banken i dit regnskabssystem, kan du med ét klik bogføre alle kundeindbetalinger. Funktionen matcher automatisk alle ubetalte fakturaer med banktransaktioner, bogfører betalingerne, og udligner fakturaer med betalinger.

Det er altså en super smart funktion, der udfører mange små processer - som du selvfølgelig helt slipper for og oven i købet klarer med ét klik.

Automatisk bogføring minder lidt om FI+71 indbetalingskort.

Gratis support

Video support til Dynaccount regnskabsprogram

Vi yder gratis support 7 dage om ugen både via e-mail og via telefon, hvis dine spørgsmål er for komplicerede til e-mail svar. Du har også mulighed for at få video support, hvor du kan se videoklip, som gennemgår hele regnskabssystemet.

Integrer regnskabssystem i ekstern software

API integration til Dynaccount regnskabsprogram

Sikkerhed og backup

Sikkerhed i Dynaccount regnskabsprogram

Backupprocedurerne i Dynaccount regnskabsssytem bliver udført med 4 timers intervaller i hele døgnet, og backupfilerne opbevares fordelt i flere kopiere og på flere servere og datacentre.