Komplet lagerstyring

Simpelt lagersystem med alle funktioner til handels- og produktionsvirksomheder med enkle og ukomplicerede workflows og uden integrationer.
Det hele direkte implementeret i ét online regnskabsprogram.

Dynaccount er det bedste regnskabsprogram med lagerstyring, hvor lagerstyringen er direkte implementeret (ikke som tredje-part). Du har mulighed for let at håndtere dit varelager, så du altid har overblik over, hvor mange varer du har til rådighed. Via lagerstyring kan du altid se, hvor stor en værdi du har bundet i lageret.

Komplet lagerstyring i Dynaccount regnskabsprogram med serienummer- og batchstyring

Hurtig og smart varehåndtering

Logisk online lagerstyringssystem (WMS) designet ud fra praktiske erfaringer med smarte og enkle arbejdsgange, der effektiviserer vareindkøb og logistik i økonomisystem, så lagerbinding og lageromkostninger reduceres. Ingen komplicerede konfigurationer, der kræver løbende vedligeholdelse.

  • Enkel opsætning i lagersystem
  • Simple arbejdsgange
  • Hurtigt overblik
  • FIFO (First In, First Out)
  • Automatisk analyse af omsætningshastighed
  • Automatisk genbestilling med forecast
  • Serienummerstyring
  • Batchstyring med sporing og udløbsdato
  • Ingen integrationer eller tredje-part software

Udvidelser

FSV Invest ApS
Finn Cros Thomsen
Dynaccount er et brugervenligt system, som forbedres løbende. Supporten er hurtig, imødekommende og kompetent. Skærmbillederne er overskuelige blandt andet på grund af farverne, til forskel fra de fleste systemer.

Negativ lagerbeholdning

I modsætning til andre regnskabsprogrammer understøtter og håndterer Dynaccount økonomisystem automatisk negative lagerbeholdninger. Hvis en vare bliver negativ, bogføres vareforbruget (kostprisen) med tilbagevirkende kraft, når nye varer registreres (lagertilgang) i lagersystemet. Kostprisen beregnes efter FIFO (First In, First Out).

Det hele sker automatisk under motorhjelmen - uden du bemærker det, så du kan prioritere salg over registrering af varer i varemodtagelse, og derved sælge varen inden den registreres på lageret.

Serienummerstyring

Hvis du forhandler elektronik eller andre varer med serienummer eller unikt løbenummer, hvor der f.eks. er garanti på varen, kan det styres super enkelt i Dynaccount lagersystem. Du kan altid slå et serienummer op, for at se kundens købsdato og om garantien stadig er dækket. Du har altid et solidt overblik over hvilke serienumre du har på lager, og hvilke du har solgt.

Batchstyring med sporing (Udløbsdato)

Når du handler med fødevarer kræves sporing på råvarerne med udløbsdato, og det håndteres enkelt og elegant i Dynaccount regnskabsprogram. Med batchnummerstyring er det muligt at spore hvilken leverandør du har købt et specifikt batchnummer fra, og hvilke kunder du har solgt et batchnummer til. I tilfælde der rapporteres om fejl i en batch/produktion, skal det være muligt at tilbagekalde hele produktionen.

Når du indkøber varer med batchnummer registreres udløbs- og holdbarhedsdato ved varemodtagelsen, så du ved en simpel søgning i lagerbeholdningen kan finde varer enten over eller tæt på udløbsdatoen. Ligeledes når du sælger varer, kan du plukke efter udløbsdato, og sælge de ældste varer først, og derved undgå spild.

Logistik (Indkøbsstyring)

Optimér lagerbinding og leveringsevne med lagerlogistik, der anvender indkøbshistorikken og løbende efterspørgsl intelligent og bestemmer seneste bestillingsdato (genbestillingspunkt) for indkøb, så lagerbeholdningen undgår at ramme minimum. En effektiv logistikstyring sparer og frigør mange ressourcer, så midler ikke bindes unødigt i lagervarer.

Med andre ord giver Dynaccount et meget nøjagtigt billede af den aktuelle lagerbeholdning, og det detaljerede lageroverblik og automatiske processer, hjælper med at forudsige og reagere på svingende efterspørgsel. Lagerstyring bliver en strategisk fordel.

Alle varer opdeles automatisk i A, B og C grupper efter omsætningshastighed. Du kan let spotte varer med lav omsætningshastighed og sænke lagerbindingen. Samtidig kan lagerbeholdningen øges for varer med høj omsætningshastighed og sikre din leveringsevne imod udsving og afvigelser i den løbende efterspørgsel.

Du kan tilknytte flere leverandører pr. vare og få et detaljeret overblik med leverandørens varenummer og indkøbspriser. Du kan benchmarke leverandører op mod hinanden både på kostpris og leveringsevne, og forbedre bundlinjen samt øge din virksomheds serviceniveau med forbedret leveringstid.

Lagerstyring med varelister (Styklister)

Hvis du sælger varer, der er sammensat af flere underliggende varer, kan du oprette produktlister (styklister). En produktliste er produkter du indkøber under individuelle produktnumre, men sælger samlet under et nyt, f.eks. køber du en computer og printer, men sælger dem samlet under et nyt produktnummer.

4 decimaler (Priser)

På kostpris og salgspris kan du angive priser med 4 decimaler, der giver større præcision på varer med små priser. Du skal aldrig angive pris pr. tusind styk og kan altid angive styk pris, som giver mere fleksibilitet og mere konsistent prissætning.Ukompliceret lagerstyring software i økonomisystem

Lagerstyring er den mest komplicerede software komponent i et regnskabsprogram, da det skal håndtere flere dimensioner, mens lagertilgang og -afgang styres af lagerstyringsprincippet FIFO (First In, First Out). Samtidig skal det være muligt at se et øjebliksbillede af de samlede lagertransaktioner, på en given dato, med samlet værdi beregnet fra det anvendte lagerstyringsprincip.

Ud fra de nævnte specifikationer bliver softwaren ofte kompliceret og ligeledes kompliceret for brugeren. Men Dynaccount har en enkel og logisk tilgang til håndteringen af lageret, som afspejles i implementering af lagerstyringen med den enkle og intuitive brugerflade.