Menu

Lagerstyring med serienummer- og batchnummerstyring

Dynaccount regnskabsprogram har implementeret lagerstyring med serienummer og produktionsstyring, så du let kan administrere din lagerbeholdning.

Dynaccount er et regnskabsprogram med lagerstyring, hvor lagerstyringen er direkte implementeret (ikke som tredjepart). Du har mulighed for let at håndtere dit varelager, så du altid har overblik over, hvor mange varer du har til rådighed. Via lagerstyring kan du altid se, hvor stor en værdi du har bundet i lageret.

Hvis du selv producerer produkter, kan Dynaccount også håndtere produktionsstyring med versionering, så du altid kan se præcis hvilke materialer, der indgik i en specifik version af dit produkt.

Når du modtager en faktura fra en leverandør, opretter du fakturaen som en kreditorfaktura med alle varelinjer, og alle varer bliver ført ind på lageret. Når du fakturerer til en kunde bliver de anførte varer på fakturaen automatisk trukket fra lageret.

Varerne via Dynaccount lagersystem trækkes ud efter FIFO (First In First Out) princippet, og varer med lagertræk skal på varegruppen angives som "lagervare", for at aktivere lagertransaktionerne i lagersystemet.

"Lagerstyring vil altid fungere bedst, når det er direkte implementeret - og ikke som en tredjepart integration"

Negativ lagerbeholdning

I modsætning til mange andre regnskabsprogrammer, kan Dynaccount håndtere negativ lagerbeholdning. Hvis en vares beholdning bliver negativ, vil vareforbruget automatisk blive bogført med tilbagevirkende kraft, næste gang varens beholdning går i positiv retning. Det foregår selvfølgelig stadig efter FIFO princippet.

Denne funktion er specielt brugbar i situationer, hvor du sælger en vare før den når at blive registreret på lageret.

Lagerstyring med serienummer

Dynaccount har lagersystem med serienummerstyring. Hvis du sælger software med licensnøgler, hardware med serienumre eller andre lignende produkter med unikke løbenumre, så kan du i Dynaccount hurtigt og let håndtere alle serienumre. Du kan altid slå et specifikt serienummer op og se hvilket fakturanummer eller kunde, der har købt varen. Ud fra fakturadato kan du se om varen stadig er dækket af garanti.

Du kan lægge varer på lager og angive et unikt serienummer for hver enkelt vare. Senere kan du trække varer ud fra lageret med et specifikt serienummer. Du har altid overblik over hvilke serienumre du har solgt, og hvilke du har på lager.

Batchstyring og sporbarhed

Med batchnummerstyring eller sporing er det muligt at spore batchnumre du køber fra en leverandør, og hvilke kunder du sælger til. I fødevarebranchen er det et krav at kunne spore batchnumre på en produktion, hvis der rapporteres fejl i en batch/produktion, skal det være muligt at spore hvor og hvilke kunder, der har fået den pågældende batch leveret, så de kan tilbagekaldes etc.

Sammen med batchnummeret kan du også registrere en udløbsdato eller holdbarhedsdato, så du med et simpel søgning kan finde varer i lagerbeholdningen, som enten nærmer sig udløbsdato eller er overskredet.

Batch og udløbsdato registreres ved varemodtagelsen fra leverandøren, og lagerstyringen kører efter FIFO princippet (First In First Out), eller du kan plukke varer ud fra varer med den tidligste udløbsdato.

Lagerstyring med varelister (styklister)

Hvis du sælger varer, som er en sammensat af flere underliggende varer, så kan du oprette varelister (styklister). Det kan være du køber de enkelte varer og sælger dem videre samlet, eller måske producerer du nogle varer og køber råvarerne.

Når du køber råvarerne hjem til en vareliste, så lægges varerne på lager. Når du sælger et varenummer som vareliste, så trækkes de enkelte varer ud af lageret.

4 decimaler i varekartotek

I varekartotek og lager kan du angive kost- og salgspriser helt ned til 4 decimal præcision. Det er specielt praktisk, hvis du køber eller sælger varer med relativt små priser, og der er behov for større præcision på decimaltallene.

Flere leverandører pr. vare

I varekartoteket kan du tilknytte flere leverandører pr. varenummer. Du kan indtaste flere parametre som leverandørens varenummer, aftalt købspris og max købspris på hver leverandør. På den måde har du altid styr på, hos hvilke leverandører du kan købe varen og til hvilken aftalt pris.

Når du tilføjer varelinjer på indkøbsordrer og -fakturaer, kan du både søge på leverandørvarenummer og dit eget varenummer.

Indkøbsordre

I Dynaccount lagerstyring kan du håndtere indkøbsdelen direkte via indkøbsordrestyringen. Du kan oprette en indkøbsordre under kreditormodulet og sende ordren direkte til leverandøren fra systemet.

Når du modtager leverancen og fakturaen fra leverandøren, kan du konvertere indkøbsordren i Dynaccount direkte til en faktura, og alle varer lægges automatisk på lager.

Med indkøbsordrestyringen har du altid overblik over hvor mange og hvilke varer du har bestilt.

Lagerstatus med CSV import

At lave lagerstatus er i forvejen en opgave som tager rigtig meget tid og mange ressourcer, og derfor skal selve registreringen i regnskabsprogrammet selvfølgelig være så let og smertefri som overhovedet muligt.

Ved lagerstatus kan du lynhurtig opdatere lagerbeholdningen for alle varer i Dynaccount. Du downloader først en CSV fil (kan åbnes i Excel eller lignende), hvor alle varer med lagertræk er listet med oplysninger som varenummer, lagerlokation osv. I kolonnen "Antal" skal du indtaste det optalte antal for hver vare, og til slut uploade den opdaterede CSV fil tilbage til Dynaccount. Herefter bliver alle lagerreguleringer automatisk oprettet.