Åbningsbalance ved skift af system

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 17/01/2024

Hvis du skifter fra et andet system, kan du enten vælge at importere alle finansposter fra dit gamle system - eller du kan bogføre en åbningsbalance (primoposter), så alle tal overføres til Dynaccount, som du kan arbejde videre med.

Skifter du ved nyt regnskabsår, er det vigtigt alle tidligere regnskabsår er afsluttede, alle driftkonti er nulstillede, og det samlede resultat er flyttet ned i balancen. En åbningsbalance er nemlig som ordet antyder - en åbning kun af balancekonti i regnskabet. Hvis du dog skifter system midt i et regnkabsår skal driftkonti også inkluderes i åbningen. Men som udgangspunkt er der aldrig driftkonti i en åbningsbalance, da driftkonti ved åbningen af et nyt regnskabsår altid har saldo 0.

For at lave en åbningsbalance skal du bogføre et finansbilag med seneste saldo fra alle konti i kontoplanen fra dit gamle regnskabsprogram.

I eksemplet kan du se en meget forsimplet åbningsbalance. Når du har indtastet alle saldi korrekt, vil hjælperubrikken Balance give "0".

Bogføring af åbningsbalance i Dynaccount regnskabsprogram

Lagerstatus

Anvender du lagerstyring, er lagerstatus en del af åbningsbalancen. Lagerstatus skal modregnes finansposterne i åbningsbalancen, og for at alle tal stemmer til sidst, er det en fordel at lagerstatus oprettes og bogføres først.

Lagerstatus oprettes under "Lager > Lagerregulering" som "Primo", hvor både antal, kostpris samt en omkostnings-/vareforbrugskonto (driftkonto) angives.

Efter lagerstatus er bogført, skal åbningsbalancen indtastes, hvor den samlede lagerværdi bogføres på omkostningskontoen, der blev angivet under lagerstatus. Omkostningskontoen vil derfor gå i 0, og på den måde bogføres lagerværdien fra åbningsbalancen på lagerkontoen.

Hvis der opstår en difference mellem den aktuelle bogførte værdi fra lagerstatus og værdien fra åbningsbalancen, er det blot et udtryk for en ubalance i lagerbeholdningen. Ubalancen bliver automatisk bogført som tab eller gevinst.