Eksport af data (CSV/PDF)

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 05/12/2023

Du kan eksportére alt regnskabsdata som CSV, samt diverse kartoteker som varer, debitorer (kunder) og kreditorer (leverandører). Alle kartoteker eksportéres under det pågældende modul, og regnskabsdata eksportéres under "Regnskabsår".

Årsafslutning

Til årsregnskab og regnskabet sendes til revisor, er der to ting revisoren skal bruge for at opstille regnskabet til årsrapporten: Kontoplan og finansposter for regnskabsåret.

Du kan eksportére begge som CSV under "Regnskabsår" under det pågældende år.

Inden du sender regnskabet til revisor, er der nogle punkter du skal huske.

Bilagsmappe og fakturaer

Alle bilag uploadet til "Bilagsmappen" og debitorfakturaer kan eksportéres som en samlet zip-fil (.tar.gz) under "Regnskabsår". Det anbefales at bruge programmet Winrar, som er gratis, til at udpakke filen.