Menu

Dynaccount er et af de bedste regnskabsprogrammer ✅
Dynaccount er fremtidens bogføringsprogram og tilhører en helt ny epoke indenfor regnskab og bogføring. Programmet automatiserer mange arbejds- og bogføringsopgaver med smarte og innovative funktioner som du for få år tilbage skulle gøre manuelt. Bankafstemning, som førhen var en stor og tung opgave, er i Dynaccount gjort til en simpel ting og ordnes mere eller mindre automatisk - og uden du egentlig bemærker det.

Dynaccount er til små virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og større virksomheder med flere ansatte, og det er både tilgængeligt som et gratis program (Light-version) samt betalingsversionen (Pro-version) med alle funktioner til rådighed til én fast og lav pris - uden dyre og nødvendige tilkøb som andre regnskabsprogrammer.

Bilagscan og automatisk bogføring
At holde styr på købsbilag og købsfakturaer er super let. Dynaccount læser automatisk bilag du indscanner og uploader via OCR og kunstig intelligens. Dynaccount kan efterfølgende automatisk bogføre bilag og faktura ud fra de oplysninger, som er aflæst, så du slipper for selv at gennemgå alle bilag - og manuelt indtaste og bogføre.

Regnskab på en logisk måde
I Dynaccount er farver og det visuelle udtryk en central del af programmet, der både hjælper med en logisk og ukompliceret præsentation af regnskab og bogføring - men farverne gør det også inspirerende at arbejde med og let at forstå.

Smart og overskueligt
Dynaccount indeholder en høj funktionalitet præsenteret let og brugervenligt i et elegant design med en flad og overskuelig opbygning. Funktioner og oversigter er logisk placeret, så de aldrig er mere end to klik væk. Du skal aldrig lede efter en funktion mens du bogfører, for funktionen er placeret hvor du skal bruge den.

Vælg det rigtige regnskabsprogram fra starten
Hvis du vælger det forkerte program med begrænset funktionalitet, som virksomheden ikke kan vokse i. Så skal du før eller siden migrere over i et nyt, og det kan let blive en kompliceret og langvarig proces. Først og fremmest kan du aldrig få overført alt data, og du skal sandsynligvis lave dit arbejdsflow om, da ingen systemer er ens.

Prisvinder
Dynaccount vandt i 2013 Iværksætterpris Nordjylland og har siden tilføjet mange nye og innovative funktioner og features til programmet.

Bilagscan med OCR og kunstig intelligens

Dynaccount regnskabsprogram kan via OCR og kunstig intelligens automatisk læse alle oplysninger på alle købsbilag, der uploades til programmet. Du behøver ikke på forhånd "lære" systemet at læse bilag, men Dynaccount læser alle bilag 100% dynamisk ved hjælp af avancerede algoritmer og kunstig intelligens, som analyserer indholdet i alle bilag og fakturaer.

Bilagscan læser alle oplysninger fra alle bilag samt varelinjerne med varenummer, pris og antal. Du kan altså frigøre ressourcer i virksomheden og i stedet investere og fokusere i andre ting, som giver mere værdi for din virksomhed.

Bilagscan og automatisk bogføring
Når du modtager en faktura fra en leverandør, er det kun første gang du skal tage stilling til hvordan bilaget bogføres. Når du efterfølgende modtager en faktura fra samme leverandør, så husker regnskabsprogrammet hvilken omkostningskonto i kontoplanen og moms du bogførte den seneste faktura med - og foreslår det til næste faktura. Altså automatisk bogføring!

Verificering af aflæst data
Efter bilagscan har aflæst et bilag kan Dynaccount også bekræfte, at det er de korrekte oplysninger, der er læst, da programmet selv er i stand til at verificere oplysningerne via krydskontroller, checksumberegninger og opslag i registrer.

Alle oplysninger Dynaccount kan verificere er indikeret med et lille ikon og en kort beskrivelse af hvordan oplysningen blev verificeret.

Dynaccount er bedre end konkurrenterne
Angående bilagscan og aflæsning af købsbilag, så er Dynaccount bedre end konkurrenterne, både i antallet af oplysninger, som læses - men i høj grad også af aflæsningspræcisionen. Du kan selv prøve at teste :)

Slip for små løse kvitteringer og kasseboner

Upload bilag til Dynaccount regnskabsprogram

I Dynaccount regnskabsprogram kan du indscanne, tage billede og uploade og gemme dine købsfakturaer, kvitteringer og boner, så du slipper for alle de løse og små kvitteringer. De små boner og kvitteringer bliver alligevel let væk, før du når at bogføre dem - og så har du ingen dokumentation til regnskabet. Mange boner er også printet med dårligt blæk på billigt papir, så de kun har en begrænset levetid, inden de ender som blankt papir.

Send bilag via e-mail
Til dit regnskab er tilknyttet en unik e-mail, hvor du kan sende alle bilag til, og få minutter senere ligger de som digitale bilag i regnskabsprogrammet. De fleste fakturaer modtager du allerede digitalt som PDF sendt via mail, og her skal du bare videresende mailen til e-mail adressen, som er tilknyttet dit online regnskabsprogram.

Du kan også indscanne bilag eller tage billeder af små kvitteringer med din telefon, og sende dem til regnskabet.

Fleksibel bilagsmappe og søgemuligheder
Når du opbevarer alle bilag digitalt og online i Dynaccount bogføringsprogram, får du et bedre og hurtigere overblik over hvilke posteringer, der hører til hvert af de digitale bilag, da både posteringer og bilag er samlet online. Ved den gammeldags bilagsmappe skal du først finde det fysiske bilag i bilagsmappen med et bilagsnummer, hvorefter du kan finde de tilhørende posteringer i regnskabet - det er tidskrævende og besværligt.

Med den digitale bilagsmappe har du adskillige søgemuligheder for at finde et bestemt bilag. Du kan både søge efter dato periode, en referencetekst, eller om bilaget allerede er tilknyttet posteringer eller ej.

Vi kalder det papirløst regnskab, og det er præcis hvad det er. Regnskabet er uden små løse og irriterende kvitteringer og uden den fysiske bilagsmappe, som både fylder og samler støv.

Hvis du vil overlade alt bogføringen til din revisor eller bogholder, kan du uploade alle bilag til Dynaccount med en god referencetekst, og lade din revisor eller bogholder bogføre dem løbende.

Slip for tastearbejdet - integrer med banken

Importér banktransaktioner i Dynaccount regnskabsprogram

Du kan eksportere alle banktransaktioner fra din netbank og importere dem direkte i Dynaccount regnskabsprogram. En god indikation for at regnskabet stemmer, er når kontoudtoget fra banken stemmer med regnskabets bankkonto. Derfor er det smart altid at tage udgangspunkt i banken og bogføre ud fra banktransaktionerne - så vidt det er muligt.

Få et kreditkort til virksomhedens bankkonto
Det bedste råd er at tilknytte et kreditkort til virksomhedens bankkonto, så alle køb registreres i banken. På den måde er det langt lettere at bogføre i regnskabssystemet. Når alle importerede banktransaktioner er bogførte, så er du færdig med at bogføre.

Hvis du laver et kontant køb og købsbilaget enten bliver forlagt eller mistet, så glemmer du at bogføre det og du mister skattefradraget. Som selvstændig er det vigtigt at udnytte alle momsfradrag og undgå at betale mere skat end det er højest nødvendigt.

Overfør banktransaktioner til regnskabsprogrammet
Når du bogfører ud fra banktransaktionerne, sikrer du dig imod at indtaste forkerte beløb, tekst og dato. Alle oplysninger du bruger for at bogføre hentes fra banktransaktionen, og det eneste du selv skal vælge, er hvilken konto transaktionen skal bogføres på samt momskode.

Vent på banken inden du bogfører
Det smarteste er at vente med at bogføre i regnskabet indtil beløbene er registreret i banken, og du har importeret banktransaktionerne i Dynaccount.

90% af tiden du bruger under bogføring bliver brugt på indtastninger og efterfølgende kontrol af indtastningerne du laver. Hvis du kan slippe for den del, så har du reduceret tidsforbruget betydeligt, og samtidig sikret dig imod tastefejl og bogføringsfejl.

Regnskabsprogram med farver

Dynaccount regnskabsprogram er opbygget med farver, da farver er den smarteste og mest simple måde at lave associationer. Der er mange misforståelser omkring regnskabsudtrykkene debet og kredit, da debet og kredit både kan være positiv og negativ - alt efter hvilken kontotype de refererer til i kontoplanen.

Bogføring med rød og grøn
Men der er slet ingen grund til at gøre tingene mere kompliceret end de egentlig er. Alle ved at grøn er indtægt eller positiv, og rød er omkostning eller negativ. I Dynaccount skal du derfor kun tage stilling til farverne rød og grøn når du bogfører.

Der er også en årsag til at farverne rød og blå bruges til at associere til varmt og koldt vand - nemlig så børn let kan kende forskel. Derfor er et økonomisystem med farver genialt.

Slip for bogføringsfejl

Se tastefejl mens du taster i Dynaccount regnskabsprogram

Selv kyndige regnskabsfolk kan ved en fejl bytte om på debet og kredit, men de kan også være svære at forholde sig til, da debet og kredit både kan være positiv eller negativ alt afhængig af hvilken kontotype i kontoplanen de henviser til. I Dynaccount regnskabsprogram skal du kun forholde dig til farverne grøn og rød. Grøn for indtægt eller positiv og rød for omkostning eller negativ. Når du under bogføringen indtaster kontonummer i kontofeltet skifter debet og kredit farve til henholdsvis rød og grøn.

Hjælpeindikatorer i Dynaccount

Ud over rød og grøn ved debet og kredit er der også tre hjælperubrikker Balance, Moms og Resultat til hvert bogført bilag. Balance viser at bilaget går i 0 (balance), og for at bilaget er korrekt bogført skal den vise 0. Moms viser bilagets samlede momsfradrag og Resultat viser det samlede resultat. Når Resultat bliver grøn er det bogført som en indtægt, og når den er rød er bilaget bogført som en omkostning.

Allerede mens du indtaster, bliver du gjort opmærksom på bogføringsfejl. Bogfører du en omkostning og Resultat er grøn, har du altså lavet en fejl.

Mange revisorer og bogholdere har allerede taget den ny bogføringsmetode til sig og er meget begejstrede for det forfriskende og innovative tiltag.

Du kan læse mere dokumentation til bogføring i det smarte regnskabsprogram.

Bogføring af omkostning

Bogføring af omkostning

Bogføring af indtægt

Bogføring af indtægt

Bogføring af "flerbenet" bilag

Bogføring af "flerbenet" bilag

Online fordele

Ingen installationer
Et økonomisystem, som er 100% web-baseret, skal du ikke installere noget på din computer. Du skal bare logge ind, og du kan bogføre.

Ingen vedligeholdelse
Vedligeholdelse skal du ikke bekymre dig om, da systemet kører online på en server, hvor det er vores ansvar at det virker, så du altid kan logge ind og har adgang til regnskabet.

Altid adgang
Du skal bare have en computer med en internetforbindelse, og du har altid adgang til dit online regnskab.

Backup
Vi udfører vores daglige backupprocedurer med 4 timers intervaller, så du behøver ikke selv bekymre dig for dit regnskabsmateriale. Du skal heller ikke bekymre dig for tabt data ved tyveri, brand eller anden hardwaredefekt, da alt ligger sikkert på en server.

Automatisk bogføring

Dynaccount regnskabsprogram er på mange områder automatisk og specielt når det gælder bogføring.

Automatisk bogføring og udligning af faktura og betaling
Når du under bank har importeret de seneste banktransaktioner, kan du med få klik automatisk og uden nogle former for indtastning bogføre og udligne fakturaer med betalingerne fra banken. Dynaccount sammenligner ikke-betalte fakturaer med ikke-udlignede banktransaktioner og matcher de beløb, der passer sammen.

Regnskabsprogrammet kan også håndtere, når der er flere fakturaer med samme beløb. Alle fakturaer og betalinger udlignes og bogføres i én og samme arbejdsgang.

Funktionen fungerer lidt på samme måde som FI+71 indbetalingskort.

Fælles Indbetalingskort +71
Dynaccount understøtter også Fælles Indbetalingskort +71. Hvis du sender mange fakturaer og modtager mange betalinger, så kan du automatisere hele processen fra oprettelsen af faktura til betalingen er modtaget i banken og udlignet med fakturaen.

FI+71 kan også håndtere indbetalinger og udligne med de rigtige fakturaer, hvis kunderne ikke indbetaler de nøjagtige fakturabeløb.

Gratis support

Video support til Dynaccount regnskabsprogram

Vi yder gratis support i topklasse 7 dage om ugen, hvis du skulle få behov for hjælp. Supporten kan både foregå på telefon eller mail alt efter behov. Desuden har vi også video support, og her kan du lære om regnskabsprogrammets funktionaliteter.

Integrer regnskabsprogram i ekstern software

API integration til Dynaccount regnskabsprogram

Dynaccount regnskabsprogram kan integreres i alt eksternt software. Det er særligt effektivt, hvis en eller flere processer sker hyppigt, og der i hver proces skal ske en registrering eller bogføring i økonomisystemet. Det kunne f.eks. være fra en webshop eller et elektronisk kassesystem, når et salg registreres.

Al kommunikation med Dynaccount, som skal ske udenfor det grafiske brugerinterface, når du er logget ind, vil foregå via API integrationen.

Ved at automatisere udvalgte processer i den daglige drift, vil frigive mange ressourcer, samt sikre imod tastefejl og bogføringsfejl.

Læs mere om dokumentationen til API integrationen.

Regnskabsprogram med CRM system

Dynaccount er meget mere end bare et regnskabsprogram. Programmet har også et CRM system direkte implementeret, så du kan holde 100% styr på salgsdelen med alle kunderelationer som eksisterende kunder og nye potentielle kunder. Det er vigtigt at der er struktur på den administrative del af virksomheden med økonomi og regnskab, men lige så vigtigt er det at der er styr på salgsdelen. Hvis en virksomhed ikke får solgt sine produkter og ydelser, så kommer der ingen penge i kassen og virksomheden får lynhurtigt en dårlig likviditet.

Derfor er det vigtigt at der er fokus og struktur på salgsdelen, og der regelmæssigt bliver fulgt op både på eksisterende kunder samt nye potentielle kunder. Hvis der ikke bliver fulgt op på salgsmuligheder i tide, så mister kunden interessen eller finder en anden løsning.

Smart afslutning af regnskabsår

I Dynaccount regnskabsprogram kan du hurtigt og smart afslutte regnskabsår. Programmet nulstiller automatisk alle driftkonti og overfører overskuddet til systemkontoen "Overført overskud" i balancen.

Du kan dog til enhver tid afslutte og genåbne regnskabsår, hvis det bliver nødvendigt.

Slip for den årlige åbningsbalance
I Dynaccount slipper du helt for at lave åbningsbalancer, når du opretter et nyt regnskabsår. Alle data bliver dynamisk og smart overført til det næste regnskabsår. Hvis du retter i tidligere regnskabsår, så forskydes rettelsen automatisk frem i det efterliggende regnskabsår - uden du selv behøver gøre noget. Så snart du har oprettet et nyt regnskabsår, så er du med det samme klar til at bogføre de første bilag og fakturaer.

Det eneste tidspunkt hvor du skal lave en åbningsbalance, er hvis du skifter fra et andet bogføringsprogram, og du skal have flyttet alle dine data over i Dynaccount.

Sikkerhed og backup

Sikkerhed i Dynaccount regnskabsprogram

Vi prioriterer sikkerheden meget højt i Dynaccount online regnskabsprogram, og derfor udfører vi vores backupprocedurer på alle regnskaber og servere hver 4. time hele døgnet, og vi opbevarer flere kopier af backupfilerne fordelt på flere lokationer med dedikerede backupservere.

En gang om ugen tester vi seneste backup og gendanner i et testmiljø for at sikre os, at backupfilerne indeholder det rette regnskabsmateriale fra tidspunktet, hvor backupproceduren blev udført.

Presseomtale

Nordjyske
IT watch

Andre relevante links

Bogføringsloven
Regnskab, bogføring og faktura
Tips til bogføring